NAPEER+-studien

Persontilpasset behandling før brystkreftoperasjon

Dette er en klinisk, fase 2 behandlingsstudie for pasienter med hormonreseptorpositiv brystkreft som skal bli behandlet med kjemoterapi etterfulgt av endokrin behandling. Formålet med studien er å undersøke om du kan få en bedre persontilpasset behandling ved at vi analyserer prøver tatt av svulstvevet ditt.

Om studien

Denne studien omfatter persontilpasset behandling av hormonreseptorpostiv brystkreft med kjemoterapi med og uten bevacizumab, etterfulgt av endokrin behandling med og uten capivasertib. 

Studien blir gjennomført på Oslo universitetssykehus (OUS). OUS er hovedansvarlige for studien.

Vitenskapelig tittel

Målrettet behandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift etterfulgt av hormonbehandling med eller uten capivasertib før kirurgisk behandling for brystkreft (NAPEER+-studien)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 02.09.2022 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Du kan søke om å delta i studien hvis du har hormonreseptorpositiv brystkreft og er over 18 år.

Hvis du samtykker til å delta i studien, tar vi ulike prøver av deg for å undersøke om du du oppfyller alle kriteriene for å kunne delta. 

Hva innebærer studien?

Du vil bli behandlet med samme type cellegift som er standard for pasienter som gjennomgår forbehandling før brystkreftoperasjon. Dette vil vanligvis innebære en 24-ukers cellegiftbehandling. Etter at du har startet på cellegift, blir du kontrollert hver tredje til fjerde uke av en kreftlege.

Bevacizumab

Om analysene fra svulsten din viser at du kan ha nytte av behandling med medikamentet bevacizumab, vil en tilfeldig trekning avgjøre om du får dette i tillegg til standard cellegiftbehandling eller ikke. 

Når det nærmer seg slutten av cellegiftbehandlingen, tar vi nye prøver av brystkreftsvulsten din. Vi tar også bildeundersøkelser av brystet med ultralyd og/eller MR, og samlet vil undersøkelsene kartlegge behandlingseffekten.

Om du har hatt en god effekt, vil du bli anbefalt en operasjon.

Gjenværende svulstvev og capivasertib

Hvis det derimot er gjenværende svulstvev i brystet ditt, målt til 15 millimeter eller mer, behandler vi deg videre med antihormontabletter. Tablettene vil være med eller uten tilleggsbehandling med medikamentet capivasertib. 

Det blir avgjort med trekning om du skal motta capivasertib (tre av fem pasienter). Du får medikamentet i form av tabletter fire dager i uken, fire av syv dager. 

Uavhengig av hvilken behandling du blir trukket ut til, ønsker vi å ta nye undersøkelser og prøver av svulsten din etter tre uker. Dette gjør vi for å kartlegge effekten av behandlingen. 

Etter tolv uker med slik behandling, blir du operert for brystkreftsykdommen. Etter operasjonen vil du bli kalt inn til regelmessige kontroller etter gjeldende retningslinjer.

På de ulike studiebesøkene vil vi gjennomføre følgende prosedyrer:

  • Fysisk undersøkelse. Måling av blant annet blodtrykk, puls, høyde og vekt i tillegg til undersøkelse av kroppen.
  • Cellegiftbehandling med eller uten bevaciszumab.
  • Utdeling av capivasertib-tabletter.
  • Blodprøver.
  • Vevsprøver av svulsten i brystet ditt.
  • Urinprøve.
  • Hjerteundersøkelser med EKG og MUGA.
  • Bildeundersøkelse med mammografi, ultralyd og MR av brystet.

Ved enkelte besøk vil du også bli bedt om å svare på spørreskjema angående tretthet og livskvalitet. 

Hvor lenge varer besøkene?

Besøkene vil vare fra 30 minutter til flere timer. Varigheten er avhengig av om du skal ha behandling, og hva slags behandling som er planlagt.

Vær oppmerksom

Det er vist at behandling med bevacizumab bedrer virkningen av cellegift når du har brystkreft. Flere får også en komplett tilbakegang av brystkreftsvulsten med en slik behandling. Vi vet ikke om dette fører til en bedre prognose ved at færre pasienter får tilbakefall – studien vil bidra til å svare på dette spørsmålet.

For å delta i studien, må du ta ekstra prøver og vevsprøver av svulsten i brystet ditt. Slik prøvetaking gjør vi med lokalbedøvelse, men det kan allikevel gi smerter, av og til mindre blødninger og i sjeldne tilfeller infeksjoner. 

Om du får behandling med bevacizumab, kan du få bivirkninger som oftest er milde, av og til moderate og sjelden alvorlige. 

Kontaktinformasjon

Fastlege eller sykehuslege må ta kontakt med dr. Olav Engebråten ved spørsmål.

  • Telefon: 23 02 66 00

Send henvisningen om mulig deltakelse til OUS:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo