Oxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnitt

I studien undersøker vi om det er forskjell mellom medikamentene Oxytocin og Carbetocin når det gjelder effekten på hjertet. Både Oxytocin og Carbetocin brukes rutinemessig for å sikre god sammentrekning av livmor, noe som er en forutsetning for å hindre blodtap etter fødsel.

Om studien

Studien er nå lukket for inklusjon.

Formålet med studien er å finne ut hvilket mediakament som er best for å fremme sammentrekning av livmor etter keisersnitt, og som gir optimal kombinasjon av effekt og bivirkning. Oxytocin har vært i bruk i mange år i Norge. Carbetocin har vært i bruk i noen få år, til tross for at internasjonale erfaringer er lange. Carbetocin har vesentlig lengre virketid og det er vist at dette fører til mindre blodtap.

Noen studier tyder på at Oxytocin har ugunstig effekt på hjertemuskelceller, både i form av EKG-forandringer og utslipp av hjerteskademarkører. Dette er kortvarige, små endringer og det er lite som tyder på at det har noen helsemessig betydning. Med studien ønsker vi å belyse om det er noen forskjell mellom Oxytocin og Carbetocin når det gjelder denne effekten på hjertet. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i effekt på livmorens sammentrekning, blodtap og bivirkninger som oppstår like etter at medisinen er gitt.

Videre tyder to tidligere studier på at pasienter som får Carbetocin har noe mindre smerter etter keisersnitt. Vi ønsker derfor også å registrere hvor sterke smerter du opplever etter keisersnittet og behov for smertelindrende medikamenter.

Deltakere deles inn i to like store grupper, hvor om du er i den ene gruppen får Oxytocin eller i den andre gruppen får Carbetocin. Behandlingen får du intravenøst rett etter at barnet er forløst. Det er skjult for deg og behandlende lege hvilken behandling du får.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

I fase en av studien vil 40 kvinner inkluderes. På bakgrunn av analyser av disse, vil en større studie igangsettes som kommer til å inkludere inntil 400 kvinner.

Studien er nå lukket for inklusjon.

Kriterier for deltakelse

 • Gravide kvinner med ett barn som kommer til planlagt keisersnitt ved Oslo universitetssykehus.
 • Svangerskapslengde >36 uker.
 • Alder 18–50 år.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.

Du kan ikke delta om du har

 • svangerskapsforgiftning
 • sykdommer i morkaken
 • kjent allergi for utprøvingsmedikament
 • fast bruk av smertestillende medikamenter
 • alvorlig hjertesykdom
 • blødersykdom
 • nyresvikt
 • leversvikt eller epilepsi

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Å delta i studien innebærer at vi tar ekstra blodprøver av deg før keisersnitt, og 4, 10 og 24 timer etter at barnet er født. Før, under og omlag to timer etter inngrepet måles blodtrykk, puls og EKG. Du vil da bli bedt om å fylle ut spørreskjema før og etter fødsel. Etter fødsel får du dekket ditt behov for smertelindrende medikament ved hjelp av en pasientkontrollert smertepumpe.

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av å delta i studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre pasienter. Ved å delta i studien vil du bli fulgt opp noe tettere enn normalt de første 48 timene etter fødsel.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved fødeavdelinger på Ullevål sykehus og Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Kontaktpersoner:

 • Leiv Arne Rosseland, professor og overlege anestesi, telefon 92 20 42 74.
 • Maria Egeland Bøgh Bekkenes, stipendiat og anestesilege, telefon 47 37 93 84.