Overvekt og brystkreft

Overvekt fører til økte hormoner, vekstfaktorer og lipider i blodet. Hvordan påvirker endring i vekt, endring hormonnivåer, kolesterol og vekstfaktorer risikoen for, aggressiviteten til og overlevelse etter brystkreft? Det prøver vi å finne ut av.

Om studien

I dette prosjektet skal data fra Tromsøundersøkelsen (2-7) brukes sammen med data registrert fra Kreftregisteret og kliniske journal-opplysninger fra Universitetsykehuset i Nord-Norge. Denne kunnskapen vil kunne gi oss konkret informasjon til nytte i forebygging av brystkreft og i den kliniske hverdag i behandling og oppfølging av brystkreftpasienter.

Studien påfører ikke deltagerne nye undersøkelser, og vil kunne gi samfunnet ny viten om hvordan vektendring, endring i nivå av hormoner, kolesterol og vekstfaktorer over tid påvirker risikoen for brystkreft, svulstens aggressivitet og brystkreftoverlevelse.

Les mer om studien på nettsiden på nettsidene til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk: SPREK nr 2015/599

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

Vi vil gjennomgå tilgjengelige data, og skal ikke rekruttere nye pasienter inn i studien.

Hva innebærer studien?

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien ved Oslo universitetssykehus er Inger Thune.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å kontakte Oslo universitetssykehus på tlf: 23 02 66 00.