Oppfølging av cøliakipasienter med og uten diabetes type 1

Diabetes type 1 i tillegg til cøliaki fører til behov for å tilpasse kosten.

Om studien

Studien er nå lukket for inklusjon. Målet for studien er å undersøke om det å ha diabetes type 1 i tillegg til cøliaki gir større utslag på rapporterte symptomer og flere utslag på urinprøven, samt å undersøke nytten av urintesten som en oppfølgingsprøve ved cøliaki.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi inkluderer både deltakere med dobbeltdiagnosen cøliaki og diabetes type 1, og deltakere med kun cøliaki.

For å delta må du:

  • være over 18 år
  • ha diagnosen cøliaki
  • ha levd glutenfritt i minimum 12 måneder
  • du må ikke ha diabetes type 1 i tillegg, men vi trenger mange med både cøliaki og diabetes type 1 til en av studiegruppene

Hva innebærer studien?

Studien innebærer å ta en urinprøve, blodprøve, samt å fylle ut et spørreskjema med fokus på cøliaki – både kosthold, symptomer og livskvalitet.

Deltakelse krever ett oppmøte (ca 30 minutter) ved behandlingsstedet du tilhører.

Pasienter med kun cøliaki møter på Rikshospitalet, mens pasienter med dobbeltdiagnose møter på Ahus, Aker sykehus eller Norsk Diabetessenter, avhengig av tilhørighet.

Kontaktinformasjon

Knut E. A. Lundin

Studieleder, overlege og professor, dr.med

knut.lundin@medisin.uio.no

Kristine Vaage Hatlen

Doktorgradsstipendiat og overlege

k.v.hatlen@medisin.uio.no 936 51 270

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Norsk Diabetessenter