Nyoppstått komplisert hodepine etter Covid-19-vaksine (CovaxHEAD)

Studien er nå lukket for inklusjon. Hodepine etter covid-vaksine er relativt vanlig, men i sjeldne tilfeller har vi sett komplisert hodepine som vedvarer. Det trengs mer kunnskap om denne typen hodepine og om mekanismene som forårsaker hodepinen. Målet med dette prosjektet er å forbedre pasientbehandlingen og via forskning få ny innsikt i denne hodepineformen gjennom en klinisk og eksperimentell tilnærming.

Om studien

I dette samarbeidsprosjektet i det norske hodepinemiljøet gjennomfører vi nå en observasjonsstudie av nyoppstått komplisert hodepine etter covidvaksine. Målet er å kartlegge særtrekkene ved denne hodepinetypen i detalj, beskrive effekt av behandling og kartlegge mekanismer gjennom blodprøver, MR av hodet, og hos noen også spinalvæskeanalyser og PET-scan av hjernen.

Hodepine er relativt vanlig etter covid-vaksine, men er kortvarig og forbigående hos de aller fleste. Både hos personer med kjent hodepine og personer uten hodepineplager har det i sjelden tilfeller vært personer som får mer uttalte hodepineplager etter covid-vaksine. Det er behov for mer kunnskap om de typiske trekkene ved denne typen hodepine, og om hvilke typer behandling som gir best effekt. Mekanismene for denne typen hodepine er ikke kjent og det er behov for studier som undersøker dette i detalj.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Personer med komplisert hodepine som oppstod innen en uke etter covid-vaksine og som varer mer enn 3 uker.

Hva innebærer studien?

Som deltaker får du et strukturert opplegg for oppfølging og behandling. Det blir noen ekstra spørreskjemaer og blodprøver, samt to MR-undersøkelser som følge av selve prosjektet. En liten gruppe vil også bli undersøkt med PET-scan. For øvrig er det ikke noen ekstra belastning utover vanlig klinisk tilbud, inkludert spinalvæskeanalyser som gjøres ved klinisk indikasjon.

I tillegg til OUS deltar en rekke sykehus og hodepinespesialister i spesialistpraksis i studien slik at du kan bli undersøkt hos hodepinespesialist i nærheten av der du bor.

Deltakende sentre i studien er:

 • OUS
 • St. Olavs Hospital
 • Stavanger universitetssykehus
 • Molde sykehus
 • Namsos sykehus
 • Hodepineklinikken Bergen
 • Oslo Hodepinesenter
 • Sandvika Nevrosenter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Anne Hege Aamodt. Alternativt kan du kontakte nevrologspesialist Maria Argren. Hodepine Norge har brukerrepresentanter i studien og kan også bistå med informasjon om prosjektet.

Anne Hege Aamodt

Prosjektleder og overlege ved Nevrologisk avdeling

anhaam@ous-hf.no 02770

Maria Argren

Nevrologspesialist

mararg@ous-hf.nO 02770

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • St. Olavs Hospital
 • Helse Stavanger
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag