Hypersension

Ny teknologi for å måle blodtrykk

Vi tester ut en ny blodtrykksmåler med potensiale til å gi mer nøyaktig resultat har over lengre tid vært forsket på av Aidee Health AS og Sintef AS. Prosjektet har fått navnet HyperSension. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Aidee Health AS, Sintef AS og Oslo universitetssykehus. Prosjektet er i utviklingsfasen og vi skal nå samle blodtrykksdata for videre utvikling.

Om studien

Vitenskapelig tittel

HyperSension, validering av ny non-invasiv, kontinuerlig blodtrykksmåler

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

 Du kan delta hvis du er:

  • Frisk 
  • Over 18 år og samtykkekompetent
  • Ikke gravid

Hva innebærer studien?

Din deltakelse i studien innebærer at du vil bli utsatt for ulike eksterne teknikker med det formål å skape endringer i blodtrykket ditt. De eksterne teknikkene som vil bli brukt er:

  1. Håndgrep (statisk muskelarbeid)
  2. Psykologisk stress-test
  3. Isvann-test
  4. Isometrisk knebøy (statisk muskelarbeid)
Studien finner sted på Aker sykehus, bygg 11. Total tidsbruk for deg er cirka 2 timer. Vi trenger også noen deltakere som kan delta i en utvidet test hvor du har på deg det nye blodtrykksapparatet i 24 timer og komme tilbake for en ny kort test dagen etter. Dette er valgfritt.

Fordelen ved å delta er at du bidrar til å utvikle nytt medisinsk utstyr til blodtrykksmåling som kan forbedre dagens metoder for blodtrykksmåling og dermed forbedre diagnostikk og behandling av forhøyet blodtrykk. I tillegg vil vi kunne oppdage om blodtrykket ditt er over anbefalte grenser og komme med konkrete anbefalinger for videre oppfølging for å få blodtrykket under kontroll. Undersøkelsene som gjøres er anerkjente metoder og medfører ingen risiko for deg.

Besøk aidee.io/no for mer informasjon om prosjektet

Kontaktinformasjon