NSAIDs øyedråper etter hornhinnetransplantasjon (DMEC)

Vi undersøker om NSAIDs øyedråper i kombinasjon med steroid-øyedråper har en gunstig effekt etter transplantasjon av hornhinnens innerste del.

Om studien

Hornhinnen er den forreste gjennomsiktige delen av øyet. Dersom hornhinnen blir uklar blir synet redusert. I noen tilfeller kan vi behandle dette med en hornhinnetransplantasjon. I denne studien undersøker vi pasienter som har fått den innerste delen av hornhinnen (endotelet) transplantert (såkalt DSAEK eller DMEK-operasjon). Etter slike operasjoner gis steroid øyedråper for å dempe betennelsesreaksjonen som oppstår etter øyekirurgi og for å forebygge avstøtning av den transplanterte hornhinnen. I noen tilfeller kan det også oppstå såkalt cystisk makulaødem etter operasjonen, som er en opphopning av væske (ødem) i skarpsynsområdet på netthinnen bakerst i øyet, noe som gir dårlig syn.

Formålet med denne studien er å undersøke effekten av å gi NSAIDs øyedråper (ikke-steroid-øyedråper) i tillegg til standard steroid-øyedråper etter hornhinnetransplantasjon (DSAEK eller DMEK kirurgi).Vi vurderer effekten med hensyn til betennelsesreaksjonen inni øyet, risikoen for cystisk makulaødem og for avstøtning av hornhinnetransplantatet.

Vitenskapelig tittel

NSAIDs øyedråper ved hornhinnetransplantasjoner

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 25.11.2022 fram til 25.11.2024

Hvem kan delta?

Pasienter som skal opereres med hornhinnetransplantasjon (DSAEK eller DMEK) på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus vil bli spurt om de ønsker å delta i studien dersom man tilfredsstiller inklusjonskriteriene . 
 
Aktuelle pasienter henvises til Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for fremre segment. Henvisningen adresseres:
Oslo universitetssykehus
Øyesykdommer
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at du blir tilfeldig fordelt (randomisert) til enten å få steroid-øyedråper eller steroid-øyedråper og NSAIDs-øyedråper. Operasjonene er like for begge grupper, og tilsvarende for de som ikke deltar i studien. I etterkant av operasjonen blir du undersøkt etter 1 dag, 1 uke, 2 uker, 2 måneder og 2 år. Det er vanlig med tett oppfølging etter slike operasjoner selv om man ikke deltar i en studie. På kontrollene vil vi blant annet teste synet ditt og undersøke øyet i en spaltelampe, og vi gjør målinger med ulike instrumenter som ikke innebærer noen risiko for deg som deltaker.

Det er kun Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus som rekrutterer pasienter til denne studien.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer litt flere kontroller på Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus enn det som er vanlig etter en slik operasjon. Men samtidig får du da tett oppfølging på samme avdeling som har utført operasjonen, med mulighet for undersøkelse av kirurgen ved behov. Du vil uansett ha behov for tett oppfølging etter slik kirurgi som ellers vil måtte utføres av annen øyelege. NSAIDs øyedråper har ikke vanligvis vært brukt etter hornhinnetransplantasjoner, noe som innebærer en viss risiko. Men vi vil følge nøye med på dette, og denne typen øyedråper er i hyppig bruk etter annen type øyekirurgi (for eksempel grå stær-operasjoner). Ved å delta i studien bidrar du til ny kunnskap som vil kunne gi en mer optimal behandling for denne pasientgruppen i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for studien: Prosjektleder Olav Kristianslund (overlege).
Telefonnummer til Øyeavdelingen er 22 11 85 45 (sentralt) eller 22 11 75 99 (forskningssekretær).