Muskelknuters betydning for fertilitet

I denne studien undersøker vi mulige sammenhenger mellom muskelknuter i livmoren og nedsatt fruktbarhet.

Om studien

Vi undersøker livmorslimhinnens egenskaper ved å analysere ulike stoffer i slimhinnen som har betydning for evnen til å bli gravid og gjennomføre et normalt svangerskap. Vi ønsker å finne ut om disse egenskapene endrer seg etter fjerning av muskelknuten.

Vitenskapelig tittel

Muskelknuter i livmorens betydning for infertilitet

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du er aktuell for vår studie hvis du er kvinne under 40 år og skal opereres for muskelknuter i livmoren. Du kan ikke bruke hormonpreparater som p-piller, hormonspiral eller lignende.

Vi søker også kontrolldeltagere under 40 år uten muskelknuter i livmoren som:

  • har født barn og er friske, eller
  • har forsøkt å bli gravid med prøverørsbehandling, er friske, men ikke har lykkes til tross for at man ikke har funnet noe galt («uforklarlig infertilitet»)

Hva innebærer studien?

Det er to grupper som sammenlignes i studien, en gruppe med kvinner som er henvist til operasjon for å få fjernet muskelknuter, og en kontrollgruppe med kvinner uten muskelknuter.
 
For kvinnene som skal til operasjon tar vi prøver av livmorslimhinnen før muskelknuten fjernes og 3-6 måneder etter operasjon. I tillegg gjør vi en omfattende ultralydundersøkelse hvor vi blant annet undersøker blodstrømmen til slimhinnen i livmoren og spesielle egenskaper ved de ulike muskelknutene. Vi tar også blodprøver for å undersøke om det er stoffer i blodet som kan ha en sammenheng med det å ha muskelknuter.

For kvinnene i kontrollgruppen tar vi blodprøver og prøver fra livmorslimhinnen på poliklinikken. Disse kvinnene vil få en gratis gynekologisk undersøkelse inkludert ultralyd og celleprøve fra livmorhalsen hvis ønskelig.

Alle studiedeltakere må undersøkes på et spesifikt tidspunkt i menstruasjonssyklusen.

Vær oppmerksom

For kvinner i behandlingsgruppen, er det ingen spesielle fordeler ved å delta utover noe mer oppfølging enn du ellers ville fått. Undersøkelser før og etter operasjon tar noe mer tid enn det ellers ville gjort. Kvinner i kontrollgruppen får en gratis gynekologisk undersøkelse.

Prøven fra livmoren tas ved hjelp av en såkalt «pipelle». Dette er et lite plastrør (3mm) som føres opp i livmoren din gjennom skjeden og som brukes rutinemessig for å se etter forandringer i livmoren, også når man ikke er med i en forskningsstudie. Dette medfører ingen risiko for deg, men kan for noen oppleves ubehagelig og man kan blø litt fra skjeden i etterkant. Hvis du vil, kan du få lokalbedøvelse før prøven tas, men dette er som regel ikke nødvendig.

Uavhengig av om du er i behandlingsgruppen eller kontrollgruppen, vil deltakelse bidra til økt kunnskap om årsaker til at noen kvinner ikke blir gravide og om det hjelper å fjerne muskelknuter.

Kontaktinformasjon

Thea Falkenberg Mikkelsen

Studielege

themik@ous-hf.no 22 11 98 00

Hvis du har spørsmål om studien eller tenker at du kan være aktuell som deltaker, ta kontakt med vår studielege.