MERLIN:

Mozunetuzumab ved tidlig tilbakefall av follikulært lymfom

Mosunetuzumab er en ny type immunterapi. MERLIN-studien undersøker om mosunetuzumab kan forlenge tiden til et nytt tilbakefall av lymfom hos pasienter med follikulært lymfom (FL) som har fått ett tidlig tilbakefall eller som har utilstrekkelig effekt av førstegangsbehandling.

Om studien

Multisenterstudie

Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet, St. Olavs Hospital og Sørlandet sykehus Kristiansand deltar i denne studien.
 
Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter.

Vitenskapelig tittel

Follikulært lymfom - studie for pasienter med tilbakefall (MERLIN).

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 15.09.2023 fram til 31.08.2028

Hvem kan delta?

Pasienter med tidlig tilbakefall av follikulært lymfom eller som har utilstrekkelig effekt av førstegangsbehandling kan delta i studien. 

Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Innlandet, St. Olavs Hospital og Sørlandet sykehus Kristiansand.

Hva innebærer studien?

Hvis du velger å delta i studien, gjøres først medisinske undersøkelser for å kontrollere at kriteriene for studiedeltagelse er oppfylt, og at det ikke foreligger tilstander som gjør at du ikke bør delta. Dette omfatter legesamtale og -undersøkelse, kartlegging av sykdommen med blant annet vevsprøve, radiologisk undersøkelse med CT og PET-CT, blodprøver og benmargsprøve. 

Mosunetuzumab gis i en sprøyte i underhuden på magen. Hver behandlingssyklus er 3 uker. 
 
I den første syklusen settes det en injeksjon én gang i uken (dag 1, 8 og 15). I de påfølgende sykluser settes én injeksjon på dag 1 i hver syklus. Etter tre behandlingssykluser tas CT-bilder for å kontrollere virkningen. 
 
Ved god virkning vil du få totalt 8 sykluser med mosunetuzumab før det tas ny PET-CT. Dersom alle tegn til sykdomsaktivitet er borte, avsluttes behandlingen, og du går inn i oppfølgingsperioden med regelmessige kontroller. Dersom PET-CT viser gjenværende sykdomsaktivitet, kan behandlingen fortsette med ytterligere 9 sykluser. 
 
Etter maksimalt 17 sykluser avsluttes behandlingen, og du går inn i oppfølgingsperioden. Dersom det oppstår alvorlige eller svært plagsomme bivirkninger eller tegn til at behandlingen ikke virker, vil behandlingen bli avsluttet tidligere. 
 
Din deltagelse i studien varer til du har vært fulgt opp i minst to år og maksimalt frem til april 2028. Tiden du forventes å være med i studien avhenger av når din behandling starter.
 
Du vil måtte betale egenandel for undersøkelsene i henhold til vanlig regelverk.

Vær oppmerksom

Alle pasientene i studien vil få aktiv behandling og tett oppfølging.

Nye og ukjente bivirkninger som ikke er registrert tidligere kan oppstå. 
 
Pasientene som deltar i studien kan også oppleve ubehag og bivirkninger ved prøvetaking. Noen få ekstra radiologiske undersøkelser medfører en minimal ekstra eksponering for røntgen/radioaktiv stråling med neglisjerbar påvirkning på helsen på lang sikt.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Marianne Brodtkorb, e-post meide@ous-hf.no eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)
 

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

 
Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 

Haukeland universitetssykehus

Øystein Fluge, e-post oystein.fluge@helse-bergen.no
 

Stavanger universitetssjukehus

Idun Bakke Bø, e-post Idun.bakke.bo@sus.no
 

Sykehuset Innlandet

Arne Kolstad, e-post arnek@sykehuset-innlandet.no
 

St. Olavs Hospital

 

Sørlandet sykehus Kristiansand

Hedda Lerdal, e-post Hedda.Lerdal@sshf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital
  • Sørlandet sykehus
  • Sykehuset Innlandet