EMIT-1 studien:

Molekylær diagnostikk ved tidlig brystkreft uten lymfeknutespredning

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke effektene av å benytte en ny test til hjelp for å avklare behov for tilleggsbehandling (cellegift og/eller hormonbehandling) hos pasienter som er ferdig operert for brystkreft.

Om studien

Studien innebærer at svulsten i brystet undersøkes med flere metoder, hvor målet er å kunne gi en mer «skreddersydd»/treffsikker behandling enn det som har vært mulig frem til i dag. Denne nye svulstanalysen (molekylær profil-analyse; Prosigna) kan være med å optimalisere behandlingen til et stort antall brystkreftpasienter i Norge i den hensikt å redusere bivirkninger og unødvendig kostbar behandling.

Målet med prosjektet er å undersøke effekter av den nye testen (Prosigna) på behandlingstiltak, bivirkninger/seneffekter, livskvalitet, sykemeldingsgrad, helseøkonomi, og overlevelse. Videre kan supplerende detaljerte molekylære analyser av brystsvulstene føre til ytterligere forbedret klassifisering av brystkreftpasienter i fremtiden.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien vil inkludere pasienter fra alle helseregionene i Norge. Dersom svulsten din er mindre eller lik 5 cm og klassifiseres som hormonreseptor positiv/HER2 negativ type, og det ikke er funnet spredning til lymfeknuter i armhulen, vil du kunne delta i denne studien dersom ditt sykehus kan betale for testen som ledd i deltagelse i studien.

Samtidig kan du ikke ha hatt annen kreftsykdom de siste 5 år (bortsett fra vanlig hudkreft og livmorhalskreft).

Du kan heller ikke delta i annen studie som tester effekt av et medikament.

I første fase av studien kan behandlende sykehus og studieansvarlig ved sykehuset sette begrensninger i forhold til hvem som faktisk kan inkluderes.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Fastlegen vil få informasjon om at du deltar i studien, men trenger ikke gjøre noe ekstra fordi du er med.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at svulsten i brystet undersøkes med flere metoder.

Vær oppmerksom

Pasienter som etter svar på Prosigna-testen anbefales mindre eller ingen tilleggsbehandling, vil unngå mulig skadelig påvirkning av cellegift og/eller hormonbehandling.

Som følge av multigentesten vil sannsynligvis noen få pasienter anbefales tilleggsbehandling som de ellers ikke ville ha fått. Behandlingen vil da gis som følge av en høyere risiko for tilbakefall enn hva standard utredning kunne oppdage, med mål om å hindre slike tilbakefall. Disse pasientene vil kunne risikere å få bivirkninger av denne tilleggsbehandlingen.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Vestre viken
 • Akershus universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Stavanger
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nordlandssykehuset
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Telemark
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Bergen