Meropenembehandling

Kan antibiotika gis fortere og oppnå like gode konsentrasjoner i blodet når vi gir det i flere korte infusjoner sammenlignet med 3 lange infusjoner per døgn?

Om studien

I denne studien vil vi sammenligne 2 måter å gi antibiotikumet meropenem på: 1 gram 6 ganger i døgnet gitt i 15 minutters infusjoner mot dagens anbefalte administrasjonsform 2 gram 3 ganger i døgnet gitt i 3 timers infusjoner. Hos intensivpasienter er det stort behov for å gi medikamenter og væsker intravenøst og dersom 6 raske infusjoner er like bra bedømt ved serumkonsentrasjon, vil det kun oppta en intravenøs inngang 1,5 timer i døgnet mot 9 timer i døgnet ved dagens doseringsmåte.

  • Vi skal sammenligne  serumkonsentrasjoner av meropenem når det  gis på to forskjellige måter
  • Kritisk syke pasienter på intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, med mistenkt infeksjon hvor behandling med antibiotikumet meropenem er indisert kan inkluderes i studien

Vitenskapelig tittel

Optimalisering av meropenem administrasjon hos intensiv pasienter - seks korte versus tre lange infusjoner daglig

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.11.2021 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Dette er en studie hvor kun pasienter som ligger på intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet kan inkluderes. Man kan derfor ikke melde seg til deltagelse selv.

Hva innebærer studien?

Antibiotika – i dette tilfelle meropenem – er viktig behandling når vi mistenker alvorlig infeksjon. Ved bruk av meropenem er det vesentlig at vi får høy nok konsentrasjon av medikamentet i blodet så tidlig som mulig og at konsentrasjonen blir liggende høyt så lenge som mulig for å kunne ta livet av bakterier. Måten vi doserer antibiotika på, nyrefunksjonen og hvor mottakelig en bakterie er for nettopp dette medikamentet alle viktige faktorer for hvordan meropenem-konsentrasjonen i blodet blir og hvor høy den bør være. 

I dag doserer vi hos intensivpasienter meropenem 2 gram 3 ganger i døgnet. For å få best mulig effekt er det nå anbefalt at hver behandling går over 3 timer. Det vil si at pasienten får infusjon med medikamentet 9 timer av døgnet. Hos intensivpasienter er det viktig at man har tilgang til intravenøse innganger som veneflon, sentralt venekateter eller arteriekran, da det er mange forskjellige medikamenter og væsker de trenger. Vi ønsker derfor å undersøke om det å gi meropenem 1 gram 6 ganger i døgnet med infusjonstid på 15 minutter kan være vel så bra som dagens anbefalte behandlingsmåte. Vi vil da kun bruke den intravenøse inngangen 1,5 timer i døgnet mot 9 timer ved dagens anbefalte behandling.
 
Vi ønsker å sammenligne direkte disse 2 måtene å få behandling på. Dvs. når vi er enige om at det er indikasjon for meropenem-behandling, vil vi trekke lodd om hvilken behandling pasienten skal få – enten 2 gram 3 ganger i døgnet med 3 timers infusjoner eller 1 gram 6 ganger i døgnet med 15 minutters infusjoner. Studien vil gå over 3 døgn og det vil tas 5 ekstra blodprøver daglig mellom 2 infusjoner for å måle meropenem-konsentrasjonen i blodet– totalt 15 blodprøver. Pasientene vil bli fulgt opp så lenge de får meropenembehandling.

Kontaktinformasjon

Ingvild Nordøy

Overlege dr. med.

inordoy@ous-hf.no 23 07 19 16

Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet.