Medikamenter mot lymfekreft (diffust storcellet B-cellelymfom) hos eldre

Denne studien har som mål å undersøke hvor effektiv kombinasjonen polatuzumab vedotin, rituximab, prednison, cyklofosfamid og doksorubicin (pola-R-miniCHP) er ved behandling av DLBCL, sammenliknet med R-miniCHOP, samt sammenlikne bivirkningene av de to behandlingene.

Om studien

Hensikten med studien er å vise at behandling med tillegg av antistoffet – legemiddelkonjugatet (ADC) polatuzumab vedotin er bedre enn standardbehandlingen uten at bivirkningene forverres.

Vitenskapelig tittel

En randomisert, multisenter-, fase III-studie som sammenlikner behandling med R- mini-CHOP med R-mini-CHP + polatuzumab vedotin for pasienter med diffust storcellet B-cellelymfom.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2020 fram til 30.06.2024

Hvem kan delta?

Studien vil inkludere 200 pasienter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Sveits og Italia.

Kriterier for å delta i studien

 • Eldre pasienter med DLBCL
  • Pasienter som er 80 år eller eldre
  • Pasienter som er 75 år eller eldre med nedsatt allmenntilstand

Fastlege eller sykehuslege må sende en henvisning om mulig deltakelse i studien.

Fastlege eller sykehuslege kan sende henvisning for deltakelse i studien ved Oslo universitetssykehus til:

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
Dr. Julian Hamfjord (uxhaju@ous-hf.no)
Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lymfom og indremedisin
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Ved første besøket gjøres det en del undersøkelser for å vurderes om du oppfyller krav for deltakelse i studien. Deretter foretas det en ”loddtrekning” som avgjør hvilken behandlingsgruppe du blir tildelt. Denne tilfeldige plassering er nødvendig for å kunne vise hvilken av behandlingene som gir best resultat.

Behandlingsgruppe R-mini-CHOP

Behandlingen består av infusjon (drypp) av rituximab på dag 1 (tar ca 4 timer første gangen). Fra og med den andre behandlingen kan rituximab gis som drypp i løpet av 90 minutter, eller som sprøyte under huden. I forkant av hver dose med rituximab får du medisiner for å redusere og forebygge bivirkninger. Dag 1 gis også cellegift (cyklofosfamid, vinkristin og doksorubicin) som drypp. Dag 1-5 gis kortisontabletter (prednisolon). Behandlingen gis med 3 ukers intervall, totalt 6 ganger. Behandlingens varighet blir cirka 4 måneder.

Behandlingsgruppe Pola-R-mini-CHP

Behandlingen med rituximab og kortisontabletter gjøres på samme måten som ved R-mini-CHOP kuren. Det som er forskjellig er at cellegiften vinkristin blir erstattet av et antistoff koplet til et legemiddel (polatuzumab vedotin). Cellegiften og antistoff-legemiddelkonjugatet gis som drypp med tre ukers mellomrom totalt 6 ganger. Behandlingens varighet blir den samme som i R-mini-CHOP gruppen, cirka 4 måneder.

Generelt

Utredningen er i store trekk som for pasienter som ikke deltar i studien.  Før hver behandling tas blodprøver for å se at produksjonen av blodceller er tilfredsstillende. De fleste blodprøvene er de samme som blir tatt rutinemessig, men i tillegg tas noen prøver til forskning. I studieperioden vil du også gjennomgå regelmessige CT undersøkelser og bli bedt om å fylle ut et spørreskjema.

Etter behandlingsperioden blir du bedt å komme til oppfølgingsbesøk hver 3. måned i de første 2 år og deretter hvert halv år i det tredje året.

Vær oppmerksom

Det er alltid en risiko forbundet med å ta et legemiddel. Det kan finnes risikoer med studielegemiddel som ennå er ukjente eller som ikke kan forutsees, men du kommer til å bli fulgt nøye for å avdekke eventuelle problemer.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Dr. Julian Hamfjord
Avdeling for kreftbehandling
Seksjon for lymfom og indremedisin
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
 
Dr. Julian Hamfjord er nasjonal koordinerende utprøver og ansvarlig for studien i Norge.
 

Andre deltakende sykehus i Norge:

 

Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus

Dr. Øystein Fluge
 

St. Olavs Hospital HF

Dr. Unn Merete Fagerli
 

Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssykehus

Dr. Waleed Majeed Mohammed
 

Sykehuset i Vestfold HF

Dr. Marit Rinde
 

Akershus universitetssykehus HF

Dr. Anders Engebretsen
 

Sykehuset Østfold HF

Dr. Dlawer Barzenje
 

Sykehuset Innlandet HF

Dr. Arne Kolstad

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Stavanger
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Innlandet