Medfødt forsnevring i urinrøret

Urethraklaffer er en medfødt forsnevring i urinrøret hos gutter som gir økt trykk i urinveiene og kan skade blæren og nyrefunksjonen.

Om studien

For å begrense skadene, er det viktig at diagnosen stilles så tidlig som mulig.

Ved Barnekirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har vi startet en studie for å se nærmere på hvordan vi kan påvise urethraklaffer før og etter fødsel, hvordan forandringer i blæreveggen henger sammen med dårlig blærefunksjon og hvordan urethraklaffer påvirker livskvalitet hos barn og foreldre.

Mer informasjon om studien

REK

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi inviterer alle gutter (0-18 år) som er behandlet for urethraklaffer til å delta i studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

  1. Diagnostisering før fødsel – kartlegging av funn ved ultralyd
  2. Biomarkører – kartlegging av potensielle biomarkører i blodprøver fra nyfødtscreening
  3. Blærefunksjon – klinisk undersøkelse, inkludert kartlegging av blærefunksjon ved spørreskjemaer og urodynamiske undersøkelser. Biopsier (vevsprøver) fra blærevegg tas hos de som etter klinisk indikasjon skal opereres under narkose.
  4. Livskvalitet – kartlegges hos pasienter og foreldre med spørreskjemaer.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Oslo universitetssykehus ved overlege Live Lundar per e-post: live.lundar@medisin.uio.no.