VALERIA studien

Mantelcellelymfom - studie for pasienter med tilbakefall (VALERIA)

Studien tester ut om en kombinasjon av et nytt målrettet legemiddel, Venetoclax, sammen med Lenalidomid og Rituximab har god effekt hos pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom. Denne pasientgruppen har tradisjonelt vært behandlet med cellegift og det er behov for å finne bedre regimer. Studien er i regi av Nordisk Lymfomgruppe.

Om studien

Mantelcellelymfom er en relativt sjelden form av non-Hodgkin lymfom som ofte rammer eldre.

Førstelinjebehandling gir ofte gode resultater og mange pasienter er sykdomsfrie over år deretter. Imidlertid, så vil de fleste oppleve tilbakefall og da er prognosen mer alvorlig. Tradisjonelt har vi for pasienter med tilbakefall benyttet cellegift i kombinasjon med antistoffet rituximab, men resultatene med en slik behandling er ikke tilfredsstillende med mye bivirkninger. Nordisk Lymfomgruppe har derfor startet en studie der vi tester ut en ny målrettet behandling som ikke er cellegift og som kan tas som tabletter. Dette er Venetoclax, og foreløpig resultater med denne medisinen er svært lovende.

Vi forsøker nå å kombinere Venetoclax med to andre medisiner som heller ikke er cellegift, Lenalidomid og Rituximab. Hensikten er å forsøke å oppnå bedre resultater og med mindre bivirkninger.

Studien pågår ved mange sykehus i Norden. I Norge er det Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og St. Olavs Hospital som deltar. Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet er nasjonalt koordinerende senter/har hovedansvar.

Vitenskapelig tittel

Venetoklax, lenalidomid og rituximab til behandling av pasienter med mantelcellelymfom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du som har mantelcellelymfom kan delta.

Spør din kreftlege om du kunne være en kandidat for denne studien og eventuelt kunne henvises til Oslo Universitetssykehus eller St. Olavs Hospital for vurdering. Pasienter med tilbakefall av mantelcellelymfom kan delta.

Hva innebærer studien?

Dersom du skal være med på studien må du først gjennomgå vanlig undersøkelser som PET/CT, CT og benmargsundersøkelse og i tillegg blodprøver. Behandlingen innebærer tabletter med Venetoclax og Lenalidomid sammen med infusjoner eller sprøyter med Rituximab.

Behandlingen pågår i inntil 2 år totalt, men kan avsluttes tidligere om det oppnås en komplett tilbakegang av sykdommen.

Dersom du ikke har effekt av behandlingen eller får økning av sykdommen, går du ut av studien.

Effekt av behandlingen evalueres ved blodprøver, benmargsprøver, CT og PET/CT som tas underveis.

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta er at du potensielt vil kunne få en mer effektiv behandling med mindre bivirkninger enn cellegift. Du vil også få meget god oppfølging.

En ulempe kan eventuelt være at du får bivirkninger som vi ikke kjenner så godt til, ettersom dette er ny behandling.

Kontaktinformasjon

Nasjonalt ansvarlig utprøver er overlege Arne Kolstad ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet.

Kontaktperson ved St Olavs Hospital er overlege Karin Wader.

For å sende henvisning til Radiumhospitalet
Pasienter kan henvises fra fastlege eller sykehus i Norge til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital