Repetitiv transkraniell magnetisk stimulering

Magnetisk hjernestimulering mot smerter etter benamputasjon

Stimulering av hjernen med magnetisme er en ny behandlingsmetode for å gi smertelindring etter skade eller sykdom av nervesystemet. Vi ønsker å undersøke om denne behandlingen kan gi smertestillende effekt hos pasienter med smerter etter amputasjon av et eller begge ben.

Om studien

Repetitiv (gjentatt) transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) er en behandlingsmetode som benytter seg av hjernestimulering for å gi smertelindring.

Metoden fungerer ved at du tar på deg en hjelm med en innebygget kraftig magnetspole. Deretter omgjør den inngående elektrisk strøm til magnetbølger som når inn til hjernen, hvor en svak elektrisk strøm dannes og kan stimulere nerveceller.

Effekten har generelt vært beskjeden, men ved hjelp av et nytt apparat ønsker vi å undersøke dypere stimulering av hjernen kan gi smertestillende effekt hos pasienter som har smerter etter benamputasjon.

Studien har to formål:

 1. Undersøke mekanismene til postamputasjonssmerter etter amputasjon av et eller begge ben etter en spinalanestesi
 2. Undersøke om repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) av hjernen fra utsiden av hodet kan redusere amputasjonssmerter.

Annen relevant studie:

Studie om rTMS på sentrale nevropatiske smerter

Vitenskapelig tittel

Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot perifere nevropatiske smerter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For at du skal bli vurdert som deltaker i denne studien, må din behandlende lege ta kontakt med oss ved å sende en forespørsel til sykehuset som er ansvarlig for studien.

Du kan vise din behandlende lege informasjonen som er gitt her på OUS sine nettsider og din lege kan deretter henvise videre til oss med informasjon om din totale medisinske tilstand.

Inklusjonskriterier:

 • Alder over 18 år og mindre enn 80 år
 • Amputasjon av et eller begge ben som har ført til stumpsmerter og/eller fantomsmerter
 • Vanlig smerteintensitet ≥ 4/10 siste 24 timer
 • Daglig smerte og vedvarende smerte i minst 3 måneder
 • Stabil medisinsk behandling for smerte

Eksklusjonskriterier:

 • Enhver klinisk signifikant eller ustabil medisinsk eller psykisk lidelse
 • Avhengighetssyndrom
 • Pågående økonomisk avklaring med forsikringsselskap eller NAV
 • Graviditet / amming
 • Kontraindikasjon mot spinalanestesi (bruk av medisiner som kan øke blødningsrisiko)
 • Kontraindikasjon mot rTMS med H-spole (tidligere eller nåværende epilepsi; alvorlig hodetraume, intrakraniell hypertensjon, metallklemme, hodekirurgi, pace-maker)
 • Periodisk smerte, mer intense smerte enn nevropatisk smerte og diffus smerte

Hva innebærer studien?

Studien innebærer først en til to besøk på Avdeling for smertebehandling for å fastslå om du har nevropatiske smerter.  Dersom du ønsker og dersom du kan delta i studien, vil du først gjennomgå en spinalanestesi for å undersøke mekanismene til smertene dine og deretter vil du gjennomgå behandling med rTMS.

Spinalanestesi

Spinalanestesi innebærer at du får lokalbedøvelse i ryggen som gjør at benet (evt. begge ben) nedenfor lysken blir bedøvet. Du er våken under spinalanestesien og vil bli spurt om hvordan bedøvelsen påvirker dine smerteopplevelser.
Vi forventer at følelsen i benet (evt. bena) kommer tilbake etter omtrent to timer og 30 minutter.

rTMS

Minimum en uke etter spinalanestesi gjennomgår du behandling med repetitiv transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Du gjennomgår behandling i ti dager med enten ekte eller placebo rTMS, deretter er det ni uker pause før det er en ny behandlingsrunde med ekte eller placebo rTMS. Dette betyr at du vil både få ekte og placebobehandling i løpet av studien.

I pausen mellom behandlingsrundene og i ukene etter siste behandlingsseanse møter du til kontroller på avdelingen (en uke og tre uker etter siste behandling). Du må dermed møte opp til avdelingen 25 ganger i løpet av omtrent fire måneder etter at du er blitt inkludert i studien.

Selve behandlingen med rTMS varer i 20 minutter, men det går en del tid med til å besvare ulike spørreskjemaer. Vi anslår at første besøk ved hver behandlingsrunde varer i omlag tre til fire timer, og de andre besøkene varer en til to timer.

Reiseutgifter dekkes etter behov på samme måte som ved andre behandlingsreiser. Du betaler ikke for behandling og kontroller i forbindelse med denne studien. Dersom du har behov for overnatting dekker vi dette.

Vær oppmerksom

Bivirkninger av rTMS:

rTMS er en ny og muligens effektiv smertebehandling som ser ut til å ha svært få bivirkninger. En fordel er at rTMS-behandling er smertefri.

rTMS har få kjente uønskede bivirkninger. Det vanligste ubehaget er følelse av midlertidige «prikninger» når rTMS-spolen plasseres over hodebunnen.

Noen har også rapportert forbigående hodepine og ubehag med lyden stimuleringen avgir. Det er rapportert svært sjeldne tilfeller med forbigående kramper.

Bivirkninger av spinalanestesi:

Spinalanestesi er en hyppig brukt metode som vi bruker for å undersøke i hvor stor grad din smerte kan reduseres ved bedøvelse av benet (evt. bena).

Bivirkninger kan være kvalme, lavt blodtrykk, lav kroppstemperatur, vannlatingsstopp eller hodepine. For å minimere disse bivirkningene overvåker vi puls og blodtrykk, og du får væske under behandlingen.

Det er rapportert sjeldne tilfeller av blødning, nerveskade, lammelse eller påvirkning av hjertefunksjon, men vi anser dette som svært lite sannsynlig.

For å unngå eventuelle komplikasjoner vil en anestesilege og anestesisykepleier utføre og overvåke undersøkelsen.

Annet:

Deltakelse i studien krever at du setter av noe tid. Som tidligere nevnt må du komme til Smertebehandlingsavdelingen 25 ganger for undersøkelse, behandling og kontroller i løpet av omtrent 4 måneder.

Kontaktinformasjon

Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus.
Sentralbord: 23 02 61 61
Studietelefon:  911 85 379

Alle henvendelser vedrørende studien rettes til:

Audun Stubhaug

Prosjektleder, studielege og avdelingsleder

audun.stubhaug@ous-hf.no

Nadine Farnes

PhD-stipendiat

nafarn@ous-hf.no

Per Hansson

Overlege og professor

phanss2@ous-hf.no

Sara Magelssen Vambheim

Forsker, post doc

s.m.vambheim@medisin.uio.no