Legemiddelet Buscopan for å forebygge langsom framgang i fødsel

Formålet med studien er å undersøke om legemiddelet Buscopan kan forebygge langsom framgang i fødsel.

Om studien

Vi på fødeavdelingen ønsker å hjelpe deg på best mulig måte. Blant annet er vi opptatt av at fødselen ikke skal ta for lang tid. Derfor ønsker vi å prøve en ny og enkel måte å forkorte fødselen på, om den skulle vise seg å gå langsomt. Forskning viser at fødselen kan bli kortere med Buscopan, et medikament som er vanlig å bruke mot forskjellige typer magesmerter.

Vitenskapelig tittel

Butylskopolaminbromid som behandling for langsom framgang i fødsel. En dobbel-blind randomisert klinisk studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis:

  • du er gravid med ett barn i hodeleie
  • fødselen starter av seg selv etter svangerskapsuke 37
  • livmorhalsen din åpner seg saktere enn 1 cm i timen etter 3 cm åpning

Hva innebærer studien?

Hvis du oppfyller kriteriene for å delta i studien kan du være med i randomisering (loddtrekning) som avgjør om du får Buscopan (virkestoff) eller saltvann (placebo). Randomisering (loddtrekning) er den beste metoden for å finne ut om et medikament har effekt.

Du får enten medikamentet Buscopan eller placebo i en veneflon (tynt plastrør) som legges inn på håndbaken din.  Dette vil medføre et stikk, men veneflon vil de fleste fødende trenge uansett, for eksempel i forbindelse med epiduralbedøvelse eller intravenøs væskebehandling. Den første halvtimen etter at du får medisinen er du koblet til en fosterlydsovervåkning (CTG) som registrerer din og barnets puls. Buscopan kan også virke ved å lindre rismertene, og du blir derfor spurt om å gradere smerte før og etter at medikament/placebo er gitt. Andre opplysninger som registreres om deg er opplysninger om fødselen fra din fødejournal og informasjon om tidligere sykdommer som har betydning for fødselshjelp fra din sykehusjournal. Du får tilsendt et spørreskjema om fødselsopplevelse en måned etter fødselen.

Vær oppmerksom

Buscopan virker avslappende på livmorhalsen og åpningen vil kunne gå fortere. Dette medikamentet virker dermed på en annen måte enn oxytocindrypp, som ofte gis ved langsomme fødsler for å få sterkere rier. Hvis åpningen går fortere er det mindre sjanse for at du vil trenge oxytocin senere i fødsel. Buscopan gis som en enkelt dose i løpet av ett minutt, mens oxytocin vanligvis gis kontinuerlig over flere timer. Når man får oxytocin må man alltid være tilkoblet CTG.

Mulige bivirkninger av Buscopan inkluderer:

  • munntørrhet
  • rask puls
  • forbigående svimmelhet
  • lavere blodtrykk

Medikamentet er utprøvd på 2600 fødende kvinner i 17 studier uten at det er beskrevet alvorlige bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til studien kan du ta kontakt med:

Jordmor og stipendiat Lise Gaudernack

E-post: lisgau@ous-hf.no
Telefon: 23 07 26 56/23 07 26 40

Prosjektleder, overlege og professor Trond Michelsen

E-post: trmi1@ous-hf.no