En kosttilskuddstudie

Lavt magnesium og høyt blodsukker etter nyretransplantasjon

Blant nyretransplanterte personer utvikler 10 til 30 prosent post-transplantasjonsdiabetes mellitus (PTDM), som er assosiert med lavt magnesium i blodet. I denne studien undersøker vi blodsukkeret til nytransplanterte pasienter og hvordan magnesium blir bevart i kroppen.

Om studien

Multisenterstudie

Flere sykehus samarbeider og deltar i studien: 

 • Rikshospitalet og Ullevål (Oslo universitetssykehus).
 • Akershus universitetssykehus.
 • Bærum, Drammen og Ringerike (Vestre Viken).
 • Sykehuset Østfold Kalnes.
 • Lillehammer (Sykehuset Innlandet).
 • Tønsberg (Sykehuset i Vestfold).
 • Skien (Sykehuset Telemark).

Vitenskapelig tittel

Magnesiumerstatning og høyt blodsukker etter nyretransplantasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du

 • er nyretransplantert
 • har lavt magnesium i blodet (lavere enn 0,7 mmol/L)
 • ikke får medisinsk behandling for diabetes og/eller magnesiumtilskudd

Hvis du ønsker å delta i studien, tar du kontakt med Professor Trond Jenssen. Se nedover på siden for kontaktinformasjon. 

Hva innebærer studien?

Studien løper over 24 uker, hvor du enten får magnesiumtilskudd eller placebo-tabletter. Vi bestemmer hva du får ved loddtrekning. Verken du eller studiepersonalet vet om du får magnesium eller narretablett. 

Du vil ikke slutte med noen behandling som du bruker nå – magnesium får du i tillegg. Magnesium er regnet som et kosttilskudd og ikke som et medikament.

Før tablettbehandlingen starter og etter 24 uker med behandling, kommer vi til å undersøke glukoseomsetningen i kroppen din. Dette gjør vi ved at du drikker sukkervann – også kalt "oral glukosebelastning". 

Vi tar fastsettende blodprøver før du drikker 75 gram sukker oppløst i vann. Nye blodprøver blir tatt igjen etter 30 minutter og to timer for å analysere blodsukker, insulin og C-peptid.

Etter glukosebelastningen, vil vi måle hvor mye magnesium kroppen din mangler ved å gi deg en infusjonstestInfusjonstesten er en standard intravenøs infusjon av 30 mmol magnesiumsulfat gitt over åtte timer. Du skal da samle urin i 24 timer slik at vi kan måle hvor mye magnesium du skiller ut i urinen. Hvis du skiller ut lite, betyr det at kroppen din holder magnesium tilbake og du har magnesiummangel. Hvis du skiller ut mye magnesium i urinen, har kroppen din nok magnesium fra før av.

Undesøkelsen innebærer ikke noe ubehag, men kan en sjelden gang gi lavere blodtrykk og puls. Det vil vi kontrollere mens testen pågår og etterpå.

Vi gjør infusjonstesten før og etter behandling med magnesiumtabletter og placebo.

Alle undersøkelsene vil bli utført på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Undersøkelsene skjer ved studiestart og etter 24 uker. Hvert av besøkene vil ta omtrent ett døgn og fire timer. 

Hvis du har en lang reisevei, tilbyr vi deg overnatting på pasienthotellet

Som en del av kontrollene, må du også ta vanlige blodprøver etter tolv uker. Vi vil også kontakte deg på telefon ved uke 4 og 16 for å forsikre oss om at du ikke har noen bivirkninger av behandlingen.

Vær oppmerksom

Fordeler

Du vil kanskje få bedre kontroll på blodsukkeret om du får tildelt magnesium, noe som er positivt for din generelle helsetilstand. I tillegg vil du bidra til å øke kunnskapen om hvordan magnesium virker på nyretransplanterte pasienter. Denne kunnskapen kan på lengre sikt føre til en bedre og mer persontilpasset behandling av transplanterte pasienter. 

Ulemper

Ulempen ved å delta, er at det vil bli tatt ekstra blodprøver av deg før oppstart og etter 24 uker. 12-ukerskontrollen blir som en vanlig poliklinisk kontroll som du vanligvis gjennomfører hos nyrelegen.

Eventuelle bivirkninger

Magnesium er generelt godt tolerert. Magnesium er et kosttilskudd og ikke et legemiddel. Magnesium kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Den vanligste bivirkningen er løs mage. Hvis du føler noe ubehag ved behandlingen, må du melde ifra til oss eller din lokale studielege så fort som mulig. Hvis vi oppdager noe ved din helse i løpet av denne studien som krever videre oppfølging, vil vi sørge for at du får det.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å delta i studien eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med Trond Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Vestre viken