MAP-POP-studien

Langtidsoppfølgingsstudie av kvinner operert for underlivsfremfall med Manchestermetoden

Vi undersøker om Manchesteroperasjonen, en klassisk operasjonsmetode uten bruk av nett, som er godt innarbeidet i sykehuset, gir et godt nok løft av vaginaltoppen, i tillegg til gode nok resultater. Pasientene ble først kontrollert et år etter operasjon. Vi er nå i gang med å gjennomføre avsluttende kontroller 5 år etter.

Om studien

Mange studier viser høy tilbakefallsrisiko etter fremfallskirurgi, spesielt hos kvinner som tidligere har fått skade på den store bekkenbunnmuskelen under barnefødsler. Fullstendige fremfallsoperasjoner ved bruk av pasientens eget vev,  som reparerer  både skjedetopp og begge  skjedevegger, har i et tidligere studie fra vår avdeling svært lav angtidsrisiko for tilbakefall.  I denne studien fant vi svært gode resultater ett år etter Manchesteroperasjon, en type fullstendig fremfallsoperasjon, også hos kvinner med skadet bekkenbunnmuskulatur. Nå undersøker vi om de gode resultatene vedvarer på lang sikt, og om kvinner med skadet bekkenbunnsmuskulatur fortsatt har like gode resultater som andre.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Studien utgår fra Gynekologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Publikasjoner som omhandler studien.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29532126/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30859546/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28620795/

Vitenskapelig tittel

MAP-POP: oppfølgingsstudie av pasienter som oprereres for underlivsfremfall

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med fremfall av fremre skjedevegg, livmorhals og evt. bakre skjedevegg som ble planlagt for Manchesteroperasjon ved gynekologisk avdeling OUS i perioden oktober 2014 til januar 2017 ble tilbudt studiedeltakelse.

Alle deltakerne måtte være 18 år eller eldre, ha symptomer på underlivsfremfall og dominere norsk eller engelsk skriftlig og muntlig.

Studien er ikke åpen for flere deltakere.

Studien er ikke åpen for flere deltakere.

Hva innebærer studien?

Hensikten med denne delen av studien er å undersøke om Manchestermetoden for underlivsfremfall gir gode langtidsresultater og om tidligere skade på bekkenbunnmuskulatur under barnefødsler påvirker disse resultatene.

Kvinner planlagt for Manchesteroperasjon mellom oktober 2014 og januar 2017, og som samtykket til studiedeltakelse, gjennomgikk klinisk undersøkelse inklusive bekkenbunnultralyd og fylte ut et studiespørreskjema før operasjon.

Ett år etter operasjon, ble de undersøkt klinisk og fylte ut det samme studiespørreskjemaet. Ettårskontrollene ble avsluttet i januar 2018.

Vi er nå i gang med kontroller 5 år etter operasjon, hvor kvinnene undersøkes klinisk og fyller ut studiespørreskjema.

Siden femårskontrollen er utenom vanlig rutineopplegg for fremfallsoperasjoner, er denne kontrollen gratis. Femårskontrollene planlegges ferdig utført i januar 2022.

Vær oppmerksom

Pasientene tilbys en ekstra klinisk kontroll ca. 5 år etter fremfallsoperasjon, som kommer i tillegg til vanlig rutinekontroll 1 år etter operasjon. Hvis vi ved kontrollen oppdager tilbakefall av fremfallsplagene eller relaterte plager som urinlekkasje, kan videre tiltak planlegges.

Studien innebærer kun ulempen ved å møte til en ekstra klinisk kontroll.

Kontaktinformasjon

Prosjektlege Sissel Hegdahl Oversand, PhD og overlege gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus.

E-post: sisove@ous-hf.no