BAR2-studien:

Langtidsoppfølging av pasienter med aortainsuffisiens

Om studien

I den opprinnelige BAR-studien ble effekten av betablokkade på venstre ventrikkels størrelse og funksjon hos asymptomatiske pasienter med moderat til alvorlig aortainsuffisiens undersøkt. Med BAR- II studien ønsker vi å:

  1. Utføre en langtidsoppfølging av den originale BAR kohorten samt utvide pasientpopulasjonen ved å inkludere ytterligere 175 pasienter med moderat aortainsuffisiens.
  2. Samle et kontrollmateriale for ikke-invasive målinger bestående av friske individer og utholdenhetsidrettsutøvere.
  3. Utføre en biopsi av venstre ventrikkel hos 25 pasienter i forbindelse med aortaklaffoperasjon.
  4. Sammenligne hjertets struktur og funksjon hos pasienter med forstørrede venstre ventrikler grunnet hhv. utholdenhetsidrett (hovedsakelig fysiologiske, adaptive forandringer), ved aortainsuffisiens (dels adaptive, dels maladaptive) og pasienter med dilatert kardiomyopati (hovedsakelig maladaptiv dilatasjon) med friske kontrollpersoner

Vitenskapelig tittel

Langtidsoppfølging av pasienter med aortainsuffisiens (BAR 2)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.06.2017 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Pasienter som har påvist moderat Aortainsuffisiens kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Studiens mål er studere den naturlige utviklingen av venstre ventrikkels størrelse og funksjon ved aortainsuffisiens, studere hvordan hjertet endrer seg ved aortainsuffisiens. Undersøke over lang tid hvordan det går med pasienter med aortainsuffisens Sammenligne hjertets venstre ventrikkelfysiologi hos pasienter med aortainsuffisiens, «athlete’s heart» og friske kontrollindivider.

Pasienter som var i den opprinnelige BAR kohorten kalles inn til 5 og 10 års oppfølgning. I tillegg så skal det inkluderes 175 pasienter til med Aortainsuffisiens som også skal følges i 10 år over 4 ulike kontroller, inklusjon, 1 år, 5 år og 10 år.

Ved hver kontroll vil det bli utført en utvidet Ultralyd av hjertet (Ekko Cor). En sykkeltest med oksygenopptak. Blodtrykk, puls, høyde og vekt måles, samt det blir tatt en blodprøve. Det vil bli utført en legeundersøkelse og du vil bli bedt om å svare på noen spørreskjema om livskvalitet. 

Reiseutgifter dekkes av pasientreiser etter reglene for refusjon av pasientreiser. Refusjon av utlegg søkes via: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/

Undersøkelsene som utføres er gratis.

Vær oppmerksom

Fordeler med å delta i studien er at du får en tettere oppfølgning av sykdommen ved at det gjøres en utvidet ultralyd undersøkelse av hjertet, ditt oksygenopptak og hvor tung arbeidsbelastning du tåler måles via en sykkeltest

Mulige ulemper med å delta kan være et lett ubehag ved å blodprøvetaking og  fysisk utmattelse av sykkeltesten, samt at du må til Rikshospitalet for å gjennomføre kontrollene.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Bjørkelund

Studiesykepleier

uxbjeq@ous-hf.no 23 07 24 07