FIRST-Oslo langtidsoppfølging

Langtidsoppfølging av gangtrening etter hjerneslag

Hjerneslag påvirker ofte gangfunksjon. På enhet for rehabilitering i Oslo universitetssykehus vil du kunne motta intensiv gangtrening mens du er inneliggende ved denne avdelingen. Vi ønsker å følge deg det første året etter hjerneslaget for å kunne se på langtidseffektene av denne behandlingen.

Om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være inneliggende ved enhet for rehabilitering, geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.  

Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommunes rehabiliteringsavdeling rekrutterer også pasienter til denne studien. 

Hva innebærer studien?

Deltakelse i prosjektet innebærer at informasjon om deg og hvilken endring i funksjon du opplever gjennom behandlingsperioden og opptil 1 år etter hjerneslaget, vil bli utlevert til prosjektet.

Under behandlingsoppholdet vil du få ordinær behandling. Utover ordinær behandling vil du:

  • fylle ut to forskjellige spørreskjema ved innkomst og utreise
  • ha på deg en skritt-teller på det ene benet når du er våken
  • bli kalt inn til oppfølgingskontroll etter 3, 6 og 12 måneder

På disse kontrollene vil du fylle ut de samme to spørreskjemaene, bli undersøkt med de samme fysiske testene som under rehabiliteringsoppholdet og svare på spørsmål hvis du har hatt fysioterapibehandling siden utskrivelse eller forrige kontroll.

Fordeler og ulemper

Mulige fordeler for deg er at du vil få oppfølging av prosjektet i 1 år etter hjerneslaget og få gjennomført undersøkelser som viser hvordan det går med deg. En mulig ulempe for deg vil være at du må bruke tid på å fylle ut spørreskjema, samt tidsbruken ved å komme til sykehuset for oppfølging 3 ganger etter utskrivelse.

Under oppholdet på rehabiliteringsenheten vil eneste forskjell fra ordinær behandling være at du har på deg en skritt-teller når du er våken samt at du fyller ut to spørreskjema ved innkomst og utreise. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Elisabeth Bø
Telefon: 930 66 490
E-post: elisbo@ous-hf.no