LION trial

Kunstig linse etter operasjon for grå stær

Forskningsstudien sammenligner to ulike operasjonsmetoder for dislosert kunstig linse etter operasjon for grå stær. At linsen er dislosert vil si at den ikke lenger ligger riktig plassert inne i øyet. Det gir uklart syn, og behov for operasjon i løpet av kort tid.

Om studien

Grå stær (katarakt) er en tilstand der øyelinsen er uklar slik at synet blir dårlig. Eneste behandling er operasjon. Den uklare biologiske linsen erstattes med en kunstig klar linse (IOL) som plasseres inni den biologiske linsekapselen. De fleste som opereres oppnår fullt syn. Likevel kan det av og til oppstå alvorlige komplikasjoner, og en av disse er dislokasjon av hele komplekset med IOL og linsekapselen. Dette krever kirurgisk behandling.

Det finnes flere ulike operasjonsmetoder, men ingen har kunnet si hvilken metode som er best. Vi vil derfor sammenligne to av de mest brukte teknikkene, slik at vi for fremtiden vet hvordan denne tilstanden kan behandles best mulig.

Du blir tilfeldig fordelt til en av to operasjonsmetoder:

  1. forankring av eksisterende IOL/kapsel-kompleks ved hjelp av sting til øyeveggen
  2. linsebytte til en IOL klipset fast til regnbuehinnen

Vårt fokus vil være på komplikasjoner og andre øyeforandringer i den tidlige fasen etter operasjonen. I dag har vi lite data på disse temaene. Vi mener ny kunnskap kan bringe oss nærmere et svar på hvilken operasjonsteknikk som foretrekkes, og et optimalt medikament-dråperegime for pasientgruppen.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du har dislosert  IOL. Har du dislosert IOL i begge øyne i løpet av studieperioden, vil bare det første opererte øyet inkluderes.


Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Undersøkelser som blir gjort:

  • øyeundersøkelse før og etter operasjon
  • apparatmålinger av øyets tilstand og funksjon

Begge øyne vil bli undersøkt, med fokus på øyet som opereres.

Fordeler ved å delta i studien

Prosjektdeltakere får kirurgisk behandling og postoperativ oppfølging på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, en avdeling som har mye erfaring med behandling av denne tilstanden.

Best mulig syn er viktig for at du skal kunne holde deg i jobb og klare deg i det daglige med minst mulig behov for hjelp og støtte fra samfunnet. Det er ellers stor interesse for den aktuelle tilstanden i det internasjonale forskningsmiljøet. Vi søker kunnskap som kan bidra til optimal behandling for den aktuelle pasientgruppen i fremtiden.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved  Oslo universitetssykehus, Øyeavdelingen.

Aktuelle pasienter henvises til Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for fremre segment
Henvisningen adresseres:
Oslo universitetssykehus
Øyesykdommer
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo