Kosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tall

Vi undersøker om tilleggsbehandling kan styrke tarmslimhinnen hos pasienter med HIV-infeksjon. Vi vil forsøke å gi kosttilskudd med godartede bakterier (f.eks. melkesyrebakterier) og undersøke hvordan tarmslimhinnen reagerer på denne behandlingen.

Om studien

Ikke alle HIV-positive får tilfredsstillende stigning i CD4-tall på tross av god og riktig antiviral behandling (”hivmedisiner”). Forskning har vist at disse pasientene har økt sykdomsrisiko, særlig i form av hjerte-kar-sykdom og fremskredet aldring.

Hvorfor får noen pasienter ikke tilstrekkelig stigning i CD4-tall?
Vi vet at vedvarende lavt CD4-tall er ledsaget av en kronisk, lavgradig betennelse i kroppen, også kalt immunaktivering. En av årsakene til denne betennelsen antas å være at tarmslimhinnen hos pasienter med lavt CD4-tall ikke fungerer godt nok som en barriere mellom alle mikrobene i tarmhulen og kroppens indre. Det er rett under tarmslimhinnen at kroppens største reservoar av CD4-celler befinner seg. Det er imidlertid ingen som systematisk har undersøkt tarmslimhinnen hos pasienter med lavt CD4-tall på tross av riktig HIV-medisinering.

Kan det være noen tilleggsbehandling man gi HIV-positive med lavt CD4-tall for å styrke tarmslimhinnen og få CD4-tallet til å stige?
Vi vil forsøke å gi kosttilskudd med godartede bakterier (f.eks. melkesyrebakterier) og undersøke hvordan tarmslimhinnen reagerer på denne behandlingen.Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er lukket for inklusjon.

HIV-positive med høyt CD4-tall og HIV-negative undersøkes på samme måte (uten å få kosttilskudd) og fungere som kontrollpersoner.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Pasientene vil bli undersøkt med koloskopi, i tillegg til avføringsprøver og vanlige blodprøver.

Kontaktinformasjon

Studien er lukket for inklusjon.

Prosjektledere for studien er spesialist i infeksjonssykdommer Dag Henrik Reikvam og avdelingsleder og professor Dag Kvale ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk og Gastromedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus.

Vil du vite mer om studien eller ønsker å delta, ta kontakt på vår studietelefon 46 92 91 67.