Hvilken operasjonsmetode skal vi bruke?

Kirurgisk behandling av barn med inntåing

Studien sammenligner to operasjonsmetoder for inntåing: Enten kirurgi med plate og skruer (metode 1), eller ved en nagle med skruer (metode 2).

Om studien

Vi sammenligner resultatene av de to operasjonsmetodene i en randomisert kontrollert studie.

Økt innvridning av lårbenet er den vanligste årsaken til inntåing hos barn over tre år. Da har du en økt vinkel i lårhalsen som gjør at knærne og føttene dine peker innover. Dette kan føre til smerter i kne, hofte og gangvansker. Hos de fleste går symptomene over av seg selv. Hvis symptomene ikke går over, tilbyr vi operasjon i enkelte tilfeller. Dette gjør vi ved en kirurgisk operasjon hvor vi roterer lårbenet ut, slik at føttene peker fremover.

Vår studie vil gi ny kunnskap ved å sammenlikne to etablerte operasjonsmetoder. Vi gjør dette med en randomisert kontrollert studie mellom den vanligste operasjonsmetoden (1) med plate og skruer, eller ved operasjon med nagle med skruer (2).

English description

Derotational femoral osteotomy with either osteotomy and intramedullary nailing or plating – a randomized controlled trail (RCT). The FDR trial. More information at ClinicalTrials.gov.

Vitenskapelig tittel

Kirurgisk behandling av barn med inntåing

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.11.2019 fram til 01.01.2025

Hvem kan delta?

Alle pasienter mellom 10-18 år med inntåing og økt innadrotasjon i hoftene kan delta. Du eller dine pårørende kan ta kontakt med fastlege for å bli henvist til oss for vurdering av om du kan delta.

Pasienter med funksjonsnedsettelse, eller med tidligere kirurgi i hofte/lår kan ikke delta. Se i kontaktfeltet hvordan du melder din interesse. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege/fastlegen sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Vi vil undersøke presisjonen av våre kirurgiske metoder, hvordan du kommer deg etterpå (rehabiliteringen din), og pasienttilfredshet. Gjennom en tredimensjonal ganganalyse vil vi undersøke hvilke forandringer som oppstår hos deg etter operasjonen.

Målet med studien er å undersøke hvilken operasjonsmetode som er mest presis.

Dette innebærer at vi tar en ekstra CT-undersøkelse av deg. Dette gjør vi for å kontrollere vår kirurgisk operasjonen best mulig. Underveis tar vi røntgenundersøkelser, tester bevegelighet og styrken i det opererte benet. Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer.

Svarene fra undersøkelsene forteller oss hvordan operasjonen påvirker livskvaliteten og funksjonen din.

Etter at du er skrevet ut fra sykehuset, blir du innkalt til kontroller etter 6, 12, 26 og 52 uker.

Hvis du ikke deltar i studien, blir du operert med metode 1, med plater og skruer, som er den vanlige operasjonen i dag.

Vær oppmerksom

Alle operasjoner innebærer en viss risiko, blant annet for infeksjoner.

Det er frivillig å delta i studien og det er du og din familie som bestemmer om du ønsker å være med. Det vil ikke ha noen innvirkning på behandlingsforløpet ditt. En fordel ved å være i studien er at du får en tettere og grundigere oppfølgning.

Kontaktinformasjon

Studien utføres ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

E-post

Ta kontakt med oss på epost ved behov for ytterligere informasjon eller ønske om å få tilsendt skriftlig informasjon: Anders Grønseth, andgro@ous-hf.no

Husk at du ikke må sende e-post med sensitive personopplysninger som informasjon om din eller andres sykdom, diagnose, personnummer eller andre opplysninger underlagt taushetsplikt.

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ortopedisk avdleling, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0624 Oslo