Antivirale medikamenter mot Covid-19

Kan medikamenter bremse utviklingen av Covid-19

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER: Remdesivir og hydroksyklorokin er medikamenter som i eksperimentelle studier og i enkelte kliniske studier har vist lovende resultater. Studien skal undersøke om disse medikamentene kan bremse sykdomsutvikling hos pasienter innlagt på sykehus med COVID-19.

Om studien

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Remdesivir og hydroksyklorokin er medikamenter som i eksperimentelle studier og i enkelte kliniske studier har vist lovende resultater. Studien skal undersøke om disse medikamentene kan bremse sykdomsutvikling hos pasienter innlagt på sykehus med COVID-19. 

I Norge gjør vi en utvidet versjon av WHO-studien, hvor vi samler inn litt mer informasjon og tar noen flere prøver. Målet er at vi skal lære enda mer om hvordan medisinene virker mot viruset.

Studien er tildelt 20 millioner kroner i støtte fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Du kan lese mer om den globale Solidarity trial ved å gå inn på WHO sine hjemmesider

Vitenskapelig tittel

WHO: The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER.

Alle pasienter som kommer inn til sykehus og har påvist koronavirus blir forespurt om å delta i studien. Det skal til sammen rekrutteres 1200 pasienter i Norge. 

Sykehus fra alle helseregionene er representert i dette landsdekkende forskningsprosjektet.

Hva innebærer studien?

Formålet med studien er å undersøke hvilken av tre behandlinger som fungerer best.

Du blir ved en tilfeldig trekning plassert i en av tre grupper i studien:

 1. standardbehandling
 2. standardbehandling + hydroksyklorokin
 3. standardbehandling + remdesivir.

Dag 28 mottar du en SMS med lenke til et spørreskjema med 8 spørsmål vedrørende:

a) forekomst av hoste
b) dyspnø (åndenød)
c) fatigue (vedvarende tilstand av utmattelse).

I tillegg blir du innkalt til en undersøkelse på sykehus etter tre (3) måneder.

Vær oppmerksom

Du går ut av studien og eventuell behandling med hydroksyklorokin/Remdesivir da du skrives ut fra sykehuset.

Dersom du må innlegges på nytt, skal du ikke starte opp igjen på den medisinen dufikk, men vi fører deg opp i registreringssystemet studien benytter, tar prøver og følger ellers vanlig behandling. 

Kontaktinformasjon

Det er frivillig å delta i studien. 

Dersom du skulle ønske å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Pål Aukrust, Andreas Barratt-Due, eller Trine Kåsine. Du finner kontaktinformasjon her

29 sykehus fra alle helseregionene er representert i dette landsdekkende forskningsprosjektet.

Se hvilke sykehus som er med ved å klikke her

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Nordlandssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Akershus universitetssykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Vestre viken