HR NBL2-studien:

Internasjonal studie på høyrisiko nevroblastom

HR-NBL2/SIOPEN er en klinisk behandlingsstudie for barn og ungdom med diagnosen høyrisiko nevroblastom.

Om studien

Høyrisiko nevroblatsom er en sjelden diagnose med under 5 tilfeller årlig i Norge, og derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrensene for å samle informasjon og lære mer om sykdommen, slik at behandlingen kan bli bedre. 

Studien har tre hovedformål: 

  1. Å undersøke om en av to ulike kombinasjoner av cellegift er bedre enn den andre.
  2. Å undersøke om to høydosebehandlinger med stamcellestøtte er bedre enn èn høydosebehandling med påfølgende stamcellestøtte.
  3. Å undersøke om en høyere stråledose mot primærtumorområdet hos pasienter med en resttumor etter operasjon er bedre enn konvensjonell stråledose

Multisenterstudie

Oslo Universitetssykehus har hovedansvaret i Norge for denne studien, men studien rekrutterer også fra de tre andre barnekreftsentrene i Norge - Haukeland Universitetssykehus, Universitetsykehuset i Nord-Norge og St. Olavs hospital.

Vitenskapelig tittel

HR NBL2- Internasjonal studie på høyrisiko nevroblastom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.11.2022 fram til 16.09.2029

Hvem kan delta?

Dersom du eller ditt barn fyller kriteriene for å være deltager i studien, vil din barnelege invitere deg/barnet ditt til å bli med i studien. Du vil i den sammenheng få utlevert grundig, skriftlig informasjon til både foresatte og informasjon tilpasset din alder og sykdomsforståelse.

Det er kun behandlende sykehuslege som kan henvise til denne studien.

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å undersøke om de ulike behandlingene beskrevet over under «hovedformål» er bedre enn den etablerte kombinasjonen av behandlingen vi gir per i dag. 

Alle barn med nevroblastom i Norge behandles på ett av fire barnekreftsentra. Alle barnekreftsentra i Norge vil tilby deltagelse i studien. Dette gjøres som ledd i et standardforløp for barn med nevroblastom.

Kontaktinformasjon

Lege Maria Winther Gunnes

Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus

02770

Ved spørsmål kan behandlende barnelege ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge