Hekta på jobb

Individuell jobbstøtte ved rus- og avhengighetslidelse

Hekta på jobb-studien skal undersøke hvilken nytte personer med ruslidelser har av individuell jobbstøtte integrert med behandling.

Om studien

Individuell jobbstøtte er en metode  som bistår mennesker med alvorlige psykiske lidelser med å komme i jobb.

Det finnes bred forskningsstøtte for at metoden er virksom for personer med alvorlige psykiske lidelser. Om den er virksom på samme måte for personer med ruslidelser er det imidlertid forsket svært lite på

Vi undersøker om individuell jobbstøtte  kan benyttes som metode for å få rusavhengige som er i behandling i jobb. Undersøke om individuell jobbstøtte gir flere i jobb og mer jobb, reduksjon av rusbruk og psykisk symptomtrykk samt økning i livskvalitet og om det gir mindre trygdeytelser og færre kontakter med helsevesenet.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter blir rekruttert fra rusbehandlingsenhetene ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Studien skal inkludere 200 pasienter i rusbehandling som ønsker lønnet arbeid; 100 til intervensjonsgruppen og 100 til kontrollgruppen. 

  • Deltakerne i intervensjonsgruppen får tildelt en jobbspesialist som følger hver enkelt deltaker over en periode på opptil 13 måneder.
  • Deltakerne i kontrollgruppen får et selvhjelpshefte, tilbud om kurs og en individuell veiledningstime.

Datainnsamlingen innebærer en kartlegging ved inklusjon, og etter 6 og 12 måneder samt innhenting av data fra nasjonale registre 18 måneder etter inklusjon.

Kontaktinformasjon

Eline Borger Rognli – prosjektleder, tlf: +47 480 52 157