Immunterapi med teriflunomide for cøliaki

Dette er en to ukers aktiv immunterapeutisk utprøving med legemiddelet teriflunomide (handelsnavn Aubagio), eller en narremedisin, til pasienter med velregulert cøliaki. Tre av disse dagene skal man spise glutenholdig brød. Studien baseres på loddtrekning og innebærer seks studiebesøk, med klinisk undersøkelse og blodprøver, til Rikshospitalet i løpet av et halvt år.

Om studien

Vi undersøker om det immunologiske legemiddelet teriflunomide (Aubagio), som allerede brukes for en annen diagnose, kan stoppe glutenreaksjon hos cøliakere.

Studiesenter og ansvarlig institusjon er Rikshospitalet, Oslo. Alle deltagerne må komme til Rikshospitalet for samtlige besøk og tidsangivelsene for oppmøtetid for besøk 1 til 3 kan ikke avvikes.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.govVitenskapelig tittel

Teriflunomid som immunterapi for cøliaki

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er for velregulerte og symptomfrie personer med kjent cøliaki, som har stått på streng glutenfri diett i minst 6 måneder. 

Du må være mellom 18 og 80 år for å delta.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du får et legemiddel eller narremedisin i to uker, sammen med tre dager glutenprovokasjon. Det er 6 studiebesøk på Rikshospitalet i løpet av et halvt år. Først en kartlegging, deretter tre besøk i uke 1 og 2. De to siste besøkene er etterkontroller. Deltakerne har alltid tilgang til sykepleier og lege.

Du fyller daglig ut en dagbok med symptomskår, måltider og medisin. Det tas blod- og urinprøver, klinisk undersøkelse og en samtale med sykepleier og lege ved hver visitt. Kvinner som ammer, er eller planlegger å bli gravide i nær fremtid kan ikke delta. Det er ikke gastroskopi i denne studien.

Studien vil starte april 2021, med siste deltaker inn sannsynlig i november 2021.

Utgifter til reise og opphold, dekkes etter retningslinjer, se Helsenorge.no/pasientreiser. Det er ikke egenandel for besøkene.

Vær oppmerksom

Vi vet ikke om medikamentet teriflunomide vil ha effekt under glutenprovokasjon, men vi har grunn til å tro at man kan få varig, dempende effekt på den gluten-spesifikke immunreaksjonen.

Bivirkningene av medikamentet forventes å være svært milde ved korttids bruk som i denne studien.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss direkte via e-mail. Oppgi kun navn og telefonnummer (ikke noe annet og spesielt ikke informasjon om din sykdom). Vi ringer deg tilbake.

Ansvarlig for studien:
Prof, dr.med, overlege Knut E. A. Lundin: knut.lundin@medisin.uio.no , tlf 23072388
Forskningssykepleier: Siv E. H. Isaksen siv.isaksen@medisin.uio.no , tlf 23072400
Forskningssykepleier: Siv K. B. Furholm siv.furholm@medisin.uio.no , tlf 23072400