avsluttet rekruttering

Ikke-hormonelt legemiddel mot hetetokter forbundet med overgangsalder (OASIS-2)

Lider du av hetetokter forbundet med overgangsalderen? Vi vil invitere deg til å delta i OASIS-studien.

Om studien

I OASIS-studien evaluerer vi sikkerheten og effekten av et ikke-hormonelt studielegemiddel for å redusere hetetokter forbundet med overgangsalder. Studieforløpet strekker seg over 9 måneder. Dette inkluderer 9 studiebesøk, hvor av 8 er fysisk oppmøte ved Ullevål sykehus, OUS og 1 telefonkonsultasjon. 

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

Vitenskapelig tittel

A double-blind, randomized, placebo-controlled multicenter study to investigate efficacy and safety of elinzanetant for the treatment of vasomotor symptoms over 26 weeks in postmenopausal women (OASIS-2)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan være kvalifisert til å delta i OASIS-studien hvis du:

  • er en kvinne i alderen fra 40 til 65 år
  • ikke har hatt menstruasjon på minst seks måneder
  • opplever hetetokter forbundet med overgangsalderen og ønsker et alternativ til behandling av symptomene dine 

Hva innebærer studien?

Hvis du oppfyller kriteriene og bestemmer deg for å delta, kan du få:

  • studielegemiddel som tas oralt
  • Studierelatert, kostnadsfri oppfølging fra studielegen og hennes erfarne personale
  • informasjon om overgangsalderen og hvordan symptomene dine kan håndteres
  • rimelig kompensasjon for din tid og dine reiseutgifter

Din deltakelse kan bidra til å fremme medisinsk kunnskap om hetetokter forbundet med overgangsalder.

Andre forskningsinstitusjoner i Norge er Medicus Oslo, Trondheim- og Stavanger, og Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad. Studien pågår også ved 83 institusjoner i 10 land i Europa og USA.

Kontaktinformasjon

Kirsten Hald er ansvarlig lege for studien.

For mer informasjon ta kontakt med kliniskestudier.kvinneklinikken@ous-hf.no