Hvordan hormonbehandling av prostatakreft påvirker muskelrespons på trening og mat

Pasienter med prostatakreft som får hormonbehandling som gir kastrasjonsverdier av s-testosteron har bivirkninger med tap av muskelmasse og økt fettmasse og endret glukose og fettmetabolisme. Styrketrening kan forebygge disse endringene. Hvordan disse endringene skjer på cellenivå er fremdeles lite forstått og denne studien søker å kartlegge mekanismene som ligger bak endringen kroppsmassesammensetning og glukose/fettmetabolismen under hormonbehandling.

Om studien

Hensikten med studien er å studere mekanismer for hvordan hormonbehandling påvirker evnen til å respondere på styrketrening og omsetning av næringsstoffer som glukose og fettstoffer.

Det er ingen økonomisk kompensasjon for deltagelse, men studiedeltagerne kan få benytte treningsrom ved NIH i 5 mnd. etter gjennomført studiedeltagelse. Man kan og få utarbeidet et eget treningsprogram.

Vitenskapelig tittel

Hvordan påvirker hormonbehandling av prostatakreft muskelrespons på trening og mat?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.11.2020 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Pasienter med prostatakreft uten spredning til skjelett eller indre organer med eller uten hormonbehandling. Alder =< 75 år. Pasientene bør generelt være fullt oppegående og uten alvorlige tilleggssykdommer som hjerte/kar sykdom , slag, KOLS, bevegelseshemming. Deltakerne må være stand til å gjennomføre harde treningsøkter, og ikke bruke blodfortynnende medikamenter.

Pasienter med prostatakreft som ønsker deltagelse kan rekrutteres via poliklinikken ved kreftavdelingen OUS eller via Norges Idrettshøyskole.

Forut for deltagelse må man møte til en fysisk/klinisk undersøkelse ved OUS og gjennomgang av medisinsk tilstand for å vurdere egnethet for deltagelse. Samtidig vil det bli gitt utfyllende informasjon om studieprosedyrene.

Studien rekrutterer pasienter ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.

Pasienter med prostatakreft som ønsker deltagelse kan rekrutteres via poliklinikken ved kreftavdelingen OUS eller via Norges Idrettshøyskole. Studien rekrutterer pasienter ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Studieprosedyrene krever 4 dagers oppmøte ved Norge Idrettshøyskole hvor det gis veiledning i styrketrening relatert til studien. Dag 1 er kort hvor man blir kjent med fasilitetene og treningsapprater. Dag 2 Er det inntak av deuterium som brukes for å merke muskelproteiner til senere analyse og trening. Dag 3 består av styrketrening. Dag 4 Er et heldagsopphold med standardisert måltid, trening og blod og muskelvevsprøver som senere vil bli analysert.

Selve treningen i studien er kun kortvarig og vil ikke påvirke deltagernes generelle helse, men kan gi svar på hvordan man responderer akutt på tung styrketrening og om det er forskjeller mellom de som bruker hormonbehandling og de som ikke gjør det.

Studieprosedyren innebærer at man siste dag tar noen blodprøevr (tappes av kanyle i arm) og vevsprøver fra den store lårmuskelen (i lokalbedøvelse) – vanlige bieffekter etter sistnevnte prosedyre er lett ømhet/stølhet i muskulatur i innstikkstedet. Det er og en svært liten mulighet for blødning /infeksjon.

Kontaktinformasjon

Kjell Magne Russnes

Overlege

kmf@ous-hf.no 22 93 40 00

Onkologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus.

Tormod Skogstad Nilsen

Forsker

t.s.nilsen@nih.no 950 69 857

Norges Idrettshøyskole.