Psykodynamisk terapi og Kognitiv atferdsterapi

Hva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi?

Vi vet lite om er hva som virker for hvem og hvordan i samtalebehandling for personer med en depressiv lidelse. Hvilke faktorer er det som gjør at noen har stor effekt av behandlingsformen og hvilke faktorer er det som gjør at noen ikke har så stor effekt. Dette ønsker vi å finne ut av i denne studien. Videre ønsker vi å finne av hvordan (hva er mekanismen) for bedring av symptomer ved samtaleterapi.

Om studien

Depresjon er en lidelse som er sammensatt. Vanlige symptomer kan blant annet være senket stemningsleie, noe konsentrasjonsproblemer, tap av interesser, vekttap, søvnproblemer og selvbebreidelser. 

Behandlingen er ofte en kombinasjon av medisiner og samtaleterapi. De vanligste formene for samtaleterapi er psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi. Disse to formene for behandling har vist like god effekt i behandlingen av depressive plager.

Mer informasjon:

Mechanisms of Change in Psychotherapy - Full Text View - ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Hva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2017 fram til 01.01.2035

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer pasienter fra Nydalen DPS ved Oslo universitetssykehus og Vinderen DPS ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Pasienter henvist til DPS med en depressiv lidelse kan henvises fra inntaksteamet ved DPS-et.

Hva innebærer studien?

Kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Diakonhjemmet sykehus