Hjertemuskel- og hjerteposebetennelse etter vaksine mot Covid-19 i Norge

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og hjerteposen (perikarditt) er sjeldne bivirkninger av vaksiner mot Covid-19. Med denne studien vil vi validere de meldte tilfellene av disse bivirkningene i Norge og gi oppfølging til de som fikk hjertemuskelbetennelse.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Covid-19 vaksine-utløst myokarditt og perikarditt i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2022 fram til 31.12.2030

Hvem kan delta?

Vi identifiserer personer som har fått hjertemuskel- eller hjerteposebetennelse utløst av vaksine mot Covid-19 og tar kontakt med dem om deltakelse i studien.

Hvis du og din lege mener at du har hatt hjertemuskelbetennelse etter vaksine mot Covid-19 og ikke får invitasjon fra oss til studien, kan du ta kontakt med prosjektlege på epost. Vi tar da kontakt med deg og finner ut om du kan være med i studien hvis du ønsker dette.

Hva innebærer studien?

Studien består av 2 deler.

Del 1 «Valideringsstudie». 
Vi vil identifisere norske personer med mulig hjertemuskel -og hjerteposebetennelse utløst av vaksine mot Covid-19  ved å koble diagnosekoder fra Norsk pasientregister (NPR) med vaksinedata fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Hos de identifiserte personene, vil vi gjøre søk i sykehusjournaler for å bekrefte eller avkrefte diagnosen hjertemuskel– eller hjerteposebetennelse utløst av vaksine mot Covid-10 samt registrere sykdomsforløpet og undersøke for mulige risikofaktorer for disse bivirkningene. 
 
Hvis du er blant de indentifiserte personene fra våre helseregistre, vil du motta et informasjonsskriv om studien der du har mulighet for å reservere deg fra deltakelse. Vi vil da ikke gjøre søk i din journal. Del 1 av studien innebærer ingen aktiv deltakelse fra deg som deltaker.  
 
Del 2 «Oppfølgingsstudie etter hjertemuskelbetennelse».
Hvis vi bekrefter at du har hatt hjertemuskelbetennelse på grunn av vaksinen mot Covid-19, vil du bli invitert til deltakelse til oppfølging på sykehus ca. 1 år etter hjertemuskelbetennelsen. Hvis du godtar å delta vil vi innkalle deg til sykehus for hjerteundersøkelser inkludert hjertediagram (EKG), ultralyd av hjertet, blodprøver og eventuelt MR av hjertet. Vi vil også intervjue deg sykdomsforløpet under den akutte hjertemuskelbetennelsen og hvordan det har gått med deg etterpå. Det vil ta 2-3 timer for å utføre undersøkelsene. Du kan også få tilbud om en ny undersøkelser 2 år etter hjertemuskelbetennelsen.
 
Hvis du har hatt hjertemuskelbetennelse etter vaksine mot Covid-19, vil deltakelse i studien gjøre at du får god oppfølging med undersøkelser som kan vise om hjertet ditt har tatt skade av hjertemuskelbetennelsen.

I tillegg har studien svært stor samfunnsnytte ved å gi viktig informasjon til Koronarvaksinasjonsprogrammet om langtidseffekter av vaksinebivirkningene. Både forekomsten og alvorligheten av disse hjertebivirkningene etter Covid-19 vaksinen, vil være avgjørende for om man kan forsvare massevaksinasjon av befolkningen i fremtiden. 
 
Du betaler ikke for kontrollene og undersøkelsene på sykehuset.
 
Studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV).

Kontaktinformasjon

Nina Hasselberg

Prosjektleder

nihass@ous-hf.no