HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

Hjernens aldring hos mennesker med Epilepsi

Personer med temporallappsepilepsi (TLE) plages ofte med en opplevelse av vansker med hukommelsen. Dette fenomenet bekreftes også av forskningen så langt. Hvilke hjernemekanismer er det som bidrar til denne endringen?

Om studien

MR-bilde av hjernen

 

Vår studie har som mål å identifisere tidlige tegn som kan forutse hukommelsesendringer hos personer med TLE. Gjennom kartlegging av slike tegn, kan det potensielt utvikles intervensjoner som har til hensikt å bremse eller hindre den negative utviklingen på et tidligere stadium i forløpet.

Vitenskapelig tittel

HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi søker både personer med temporallappsepilepsi og friske kontrollpersoner til å delta i dette prosjektet. En kontrolldeltaker er en studiedeltaker som antas å være "frisk", altså en person som ikke har den tilstanden eller sykdommen det forskes på.

Dersom du er interessert i prosjektet, og oppfyller kriteriene nedenfor, ønsker vi gjerne kontakt med deg. Om du er usikker på et eller flere av kriteriene, ta gjerne kontakt med oss eller spør legen din.

Gjelder både personer med epilepsi og kontrollpersoner:

  • Alder mellom 40 og 65 år
  •  Ingen annen kjent nevrologisk sykdom/tilstand, annet enn epilepsi (f.eks. tidligere slag/kreft i hjernen/Parkinson), eller alvorlig hjerte-kar-sykdom
  • Ikke psykisk utviklingshemning eller alvorlig psykisk sykdom
  • Ingen metallimplantater i kroppen som ikke enkelt kan fjernes (hindrer MR-undersøkelse).

Gjelder kun personer med epilepsi:

  • Diagnose: Temporallappsepilepsi
  • Minst ti år siden første epilepsianfall
  • Relativt stabil epilepsimedikasjon siste seks måneder.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltaker blir du invitert til et opplegg som strekker seg over to hele dager, fra omkring kl. 8.00 til 14.30. I løpet av disse dagene vil det gjøres flere kliniske undersøkelser. Disse inkluderer blodprøvetaking, EEG (elektroencefalografi), nevropsykologisk undersøkelse, undersøkelse av luktesans, samt billedtakning i form av MR (magnetisk resonans) og PET (positron-emisjonstomografi). Ingen av testene er krevende, og forutsetter ingen spesiell forberedelse.

Prosjektdeltakelse er gratis. Du skal ikke betale for verken konsultasjoner eller noen av de kliniske undersøkelsene i studien. Du får dekket nødvendige reiseutlegg mot kvittering (avtales på forhånd for reiseutlegg utover 200 kroner) og overnatting på pasienthotellet ved behov (Gaustad hotell).

Vær oppmerksom

Om du er interessert i å delta som person med epilepsi, vil det være nødvendig for prosjektet å innhente medisinske opplysninger om deg. Disse opplysningene brukes kun for å bekrefte at din epilepsisykdom passer studiens kriterier, og ikke som forskningsdata. Informasjonen behandles av nevrologer tilknyttet prosjektet, og formidles ikke videre til andre.

Gjennom deltakelse i studien får du mulighet til økt innblikk i et bredt spektrum av metoder som måler hjernens funksjon og struktur. MR- og PET-undersøkelsene kan oppleves noe kjedelige, da disse krever at du ligger stille inne i maskinene i henholdsvis 60 og 20 minutter, men ingen av undersøkelsene er forbundet med ubehag.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus på Ullevål og Rikshospitalet.

Ved interesse for å delta i studien, eller ved ønske om mer informasjon, kan prosjektmedarbeider kontaktes på telefon eller e-post.

Kontaktpersoner: