Hjernehelse ved covid-19

Studien er nå lukket for inklusjon. Hjernerelaterte symptomer er vanlig ved covid-19 og forbigående hos de fleste. Men foreløpig vet vi lite om omfanget av hjernerelaterte restsymptomer og langtids virkninger av viruset. Erfaringene så langt tyder på at hjernerelaterte symptomer er vanligere ved covid-19 enn ved mange andre virusinfeksjoner. Men det er behov for mer kunnskap om dette. I dette nasjonale samarbeidsprosjektet vil vi undersøke omfang og type hjernerelaterte symptomer 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Om studien

studielogo
Formålet med prosjektet er å vurdere hjernehelse hos personer som har gjennomgått covid-19. Denne nasjonale oppfølgingsstudien foregår i alle helseregioner og er et samarbeidsprosjekt mellom nevrologiske avdelinger, nevropsykologer og psykiatere ved en rekke norske sykehus. 

Hjernerelaterte symptomer er beskrevet hos 1 av 3 pasienter i akuttfasen ved covid-19. Ved alvorlige infeksjoner er påvirkning på nervesystemet vanlig, med symptomer som hodepine, svimmelhet, påvirket bevissthet eller forvirring.

Erfaringene så langt tyder på at hjernerelaterte symptomer er vanligere ved covid-19 og at en del opplever nevrologiske symptomer uten luftveissymptomer. Det er behov for mer kunnskap om hjernehelse ved covid-19, og i d dette nasjonale prosjektet vil vi undersøke personer med gjennomgått covid-19 for å kartlegge omfanget av hjernerelaterte symptomer, og eventuelle typer skader hos de som har vedvarende symptomer 6 og 12 måneder etter gjennomgått infeksjon.

Funnene fra disse undersøkelsene er viktige i behandlingen og oppfølgingen av pasienter med covid-19.

Sykehus som deltar i studien er: 

 • OUS
 • Haukeland
 • St. Olavs Hospital
 • Akershus universitetssykehus
 • Molde sykehus
 • Namsos sykehus
 • Nordlandssykehuset
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Telemark
 • (Sørlandet sykehus – deltar med kontrollgrupper)

Studien koordineres fra Oslo universitetssykehus.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Personer over 18 år med nevrologiske symptomer etter å ha vært innlagt med covid-19 og som henvises til nevrologiske avdelinger inviteres til å delta i studien.

Også deltakere i andre covid-19 studier blir invitert, slik som deltakere i The (Norwegian) NOR Solidarity Multicenter Trial on the Efficacy of Different Anti-viral Drugs in SARS-CoV-2 Infected Patients og deltakere i Norwegian SARS-CoV-2 Study - Virological, Clinical and Immunological Characterisation of COVID-19.

Hva innebærer studien?

I denne studien får du en kartlegging av nevrologiske, nevropsykologiske og nevropsykiatriske symptomer og tegn 6 og 12 måneder etter covid-19. En del blir også undersøkt tidligere i forløpet. Du blir invitert til nevrologisk undersøkelse, blodprøver og MR-undersøkelse av hjernen. Alle blir i tillegg invitert til å delta i intervju med nevropsykolog og nevropsykiater. Dersom nevrologisk undersøkels viser indikasjon for videre utredning, kan du bli henvist til flere undersøkelser som nevrofysiologisk undersøkelse av perifere nerver og spinalvæskeanalyser.

Studien har også et samarbeid med et stort nevrologisk prosjekt der alle europeiske land deltar. Ved å delta i dette norske prosjektet innebærer det også at opplysningene brukes i det europeiske samarbeidsprosjektet - the European Academy of Neurology (EAN) Neuro-covid ReGistrY (ENERGY).

Vær oppmerksom

Nytteverdien vil være at personer med nevrologiske symptomer og tegn etter covid-19 får avdekket årsaken til disse og får optimal behandling. Videre vil kunnskapen om nevrologiske, nevropsykiatriske og nevropsykologiske manifestasjoner bedres slik at behandling og oppfølging av disse kan optimaliseres og personer med sekvele kan få best mulig behandling og gjenvinne godt funksjonsnivå.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder er overlege Anne Hege Aamodt, anhaam@ous-hf.no, tlf. 02770.

Overlege Trine Popperud, tripop@ous-hf.no, tlf. 02770 kan også kontaktes.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • St. Olavs Hospital
 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Nordlandssykehuset
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Telemark
 • Sørlandet sykehus