IPS+studien

Hjelper jobbstøtte og jobbmestring personer med schizofreni ut i arbeidslivet?

I denne studien undersøker vi om kombinasjonen av to arbeidsrehabiliteringsmetoder i spesialisert tidlig psykosebehandling kan hjelpe personer med schizofreni å komme i jobb – og bli stående i jobb over tid.

Om studien

Arbeid er like viktig for personer med psykoselidelser som for andre.
Individuell Jobbstøtte (IPS) er en metode som er laget nettopp for å bistå personer med psykoselidelser å finne jobb og å opprettholde jobb.

I IPS handler det nærmere bestemt om ordinært lønnet arbeid. Til tross for at IPS-metoden er svært effektiv, er det likevel lav arbeidslivsdeltakelse blant personer med psykoselidelse. Dette kan blant annet henge sammen med kognitive vansker og andre typiske symptomer.

Vi undersøker derfor om det å integrere IPS tidlig i behandlingsforløpet og å kombinere arbeid med behandlingsteknikker (kognitiv trening og kognitiv atferdsterapi) kan gjøre at flere kommer i jobb.

Vi undersøker også om det å være i jobb henger sammen med bedring av ulike symptomer, bedre kognitiv funksjon, færre trygdeytelser, lavere forbruk av helsetjenester og ikke minst bedre livskvalitet.

Prosjektets mål er at flest mulig skal komme i ordinært lønnet arbeid.

Studien bidrar med ny kunnskap både om effekt og (kostnads)effektiviteten av arbeid som en del av spesialisert tidlig psykosebehandling.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer personer som mottar behandling ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling i Oslo universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Datainnsamlingen innebærer utredning ved inklusjon, etter 3 og 6 måneder og 1 år etter inklusjon (inkludert innhenting av data fra nasjonale registre).

Deltar du i studien får du individuell støtte fra en jobbspesialist i jobbsøkeprosessen. Støtte og oppfølging av fortsetter også etter oppstart i arbeid. Jobbspesialisten samarbeider tett med behandler og med NAV i oppfølgingen av den enkelte. Du får også tilbud om kognitiv trening og teknikker fra kognitiv atferdsterapi rettet mot utfordringer i arbeidslivet.

Du behandles etter gjeldene etiske krav og føringer knyttet til denne type forskningsprosjekter.

Vær oppmerksom

Det er ingen kjent risiko eller ulempe ved å delta i studien.

Kontaktinformasjon

June Ullevoldsæter Lystad
June.lystad@medisin.uio.no

+47 95 03 70 99