Falk-studien

Hemming av vevstransglutaminase ved cøliaki

Kan behandling med en vevstransglutaminasehemmeren ZED1227 føre til at pasienter med cøliaki tåler glutenholdig mat? For å besvare dette spørsmålet utfører vi en dobbelt blindet randomisert studie av 6 ukers varighet, hvor 1 av 4 vil få placebobehandling.

Om studien

Dette er en fase IIa, dobbel-blindet, randomisert, placebokontrollert, dosebestemmende studie bestående av en seks ukers behandling med ZED1227-kapsler eller placebo for å undersøke effekten av ZED1227 og hvor godt legemiddelet tolereres, sammenlignet med placebo, hos deg med godt kontrollert cøliaki og som blir utsatt for glutenprovokasjon. I av 4 forsøksdeltakere vil få placebo.

Pasienter med cøliaki tåler ikke glutenholdig mat. Glutenholdig mat fører til en immunologisk reaksjon i tarmen. Den eneste behandlingen av denne tilstanden har fram til i dag vært dietetisk, det vil si å unngå inntak av mat som inneholder gluten.

Vi undersøker om inntak av studiemedisinen fører til at du med cøliaki kan spise gluten uten at tarmen skades.

Vitenskapelig tittel

Effekt av hemming av vevs transglutaminase med ZED1227 hos cøliakere

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien har avsluttet inklusjon.

Vi rekrutterte i alt 160 personer mellom 18 og 64 år til prosjektet.

De som deltok har fått påvist cøliaki ved gastroskopi og biopsi og de hadde vært velregulert i minst 12 måneder med glutenfri diett.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltager blir du plassert i en av fire grupper. En gruppe får placebo, en får en kapsel med 10 mg, en 50 og en 100 mg ZED1227 hver dag i 6 uker.

Om lag 30 minutter etter inntak av studiemedisin skal deltakerne spise en kjeks som inneholder 3 mg gluten (vanlig kost inneholder 20 mg gluten daglig).

Kliniske data som diagnoser, sykehistorie, legemiddelbruk o.l. brukes i analyser. I tillegg må du undersøkes med gastroskopi før og etter studien. Vi tar også biopsi for analyse.

Du må avlegge standard blodprøver. Vi foretar HLA-typing (bestemmelse av hvilken type humane leukocytt-antigener du har).

Vi samler også biologisk materiale i en biobank for fremtidig forskning om cøliaki (ikke noe annet), men du kan delta i prosjektet uten å samtykke til å avgi biologisk materialet til fremtidig forskning.

Vær oppmerksom

Cøliakere som spiser gluten kan få en klinisk reaksjon med magesmerter, diare og oppkast.

Kontaktinformasjon

Studieleder er overlege og professor Knut E. A. Lundin.

Påmelding til studiesykepleier

Siv Elisabeth Isaksen, Tlf: 990 33 485

Mail: siv.isaksen@medisin.uio.no