SSG XXII studien

GIST med høyrisiko for tilbakefall etter operasjon (SSG XXII)

Hensikten med studien er å undersøke om undergrupper av pasienter med ultrahøy risiko for tilbakefall bør ha 2 år ekstra med Imatinib.

Om studien

GIST er en sjelden type svulst i fordøyelseskanalen. Tre års adjuvant (tilleggs-) behandling med imatinib er standardbehandling etter radikal operasjon for GIST med høy risiko for tilbakefall. Hensikten med studien er å undersøke om undergrupper av pasienter med ultrahøy risiko for tilbakefall bør ha 2 år ekstra med imatinib.

For mer informasjon om studien, gå inn på REK eller Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

SSG XXII: Tre versus fem års adjuvant(tilleggs-) behandling med imatinib etter radikal operasjon av GIST med høy risiko for tilbakefall. En randomisert fase III studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Denne studien er for pasienter over 18 år med operabel gastrointestinal stromal tumor (GIST) med ultrahøy risiko for tilbakefall.

For å lese mer spesifikt om inklusjonkriteriene, kan du gå inn på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studiedeltakerne vil randomiseres 1:1 til enten å motta to års ekstra adjuvant behandling med imatinib (arm A), eller til å ikke motta ytterligere adjuvant behandling (arm B). Primært endepunkt for studien er tid for overlevelse uten tilbakefall. Andre endepunkt er bl.a. generell overlevelse, GIST-spesifikk overlevelse, bivirkninger og livskvalitet. Man vil også se på om lokasjon av svulsten, mutasjonstype og imatinibdosen har betydning. Livskvalitetsundersøkelse inngår.

Vær oppmerksom

Dette er en fase III studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes til:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dr. Kirsten Sundby Hall

Ansvarlig for studien ved Oslo universitetssykehus

22 93 40 00

For spørsmål om studien, kan fastlege eller sykehuslege ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge