Genetikk og nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Smerten er vanskelig å behandle. For å kunne gi bedre behandling er det nødvendig å forstå mekanismene bedre. Vi vil øke kunnskapen om disse ved å studere genetiske markører for slik smerte.

Om studien

Vi vil øke kunnskapen om disse mekanismene ved å  samle inn informasjon og blodprøver fra pasienter med ulike typer nerveskader og nervesykdommer.

Vi vil i starten av prosjektet fokusere på pasienter med diabetesnevropati. Ved å sammenligne genene til de pasientene som har smerter, med de som ikke har smerter håper vi å finne genetiske varianter som kan forklare hvorfor nevropatiske smerter oppstår.


 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2018 fram til 31.12.2027

Hvem kan delta?

Vi vil dels bruke data og biologisk materiale fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og data og biologisk materiale fra pasienter med sykdom i nerver i armer og ben som undersøkes for «polynevropati» ved sykehus. Gjennom internasjonalt samarbeid vil vi få et stort antall pasienter, noe som vil være viktig for å kunne oppnå resultater i et slikt prosjekt. Resultatene i prosjektet vil kunne øke kunnskapen om denne typen smerter på en slik måte at en kan utvikle ny og bedre behandling.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltager må du fyller ut et skjema med informasjon om deg og din sykdom, samt en ekstra blodprøve. Utover dette vil deltakelse ikke innebære noen avvik fra ordinær utredning og behandling som inkluderer undersøkelse av nerver i armer og ben med nevrografi.

Ved nevrografi gir vi små elektriske støt og måler hvor fort strømmen går gjennom nervene. Samlet tidsbruk utover vanlig undersøkelse vil være ca 15 minutter.

Studien har ingen direkte betydning for valg av behandling, men kan gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av sykdommen og til bedre diagnostikk og behandling i fremtiden.

Du får som hovedregel ikke informasjon om resultatene fra studien. Dersom vi gjør genetiske funn som kan ha betydning for din sykdom/helse, får du tilbud om oppfølging og rådgivning av lege.

Vær oppmerksom

Å delta er ikke forbundet med noen risiko, ulemper eller bivirkninger, utover det ubehag som en ekstra blodprøve kan innebære.

Kontaktinformasjon

Du kan bli deltager etter henvisning fra behandlende lege. Dette kan f.eks være fastlege, diabeteslege eller nevrolog. De kan også kontakte forskningskoordinator eller prosjektleder.

Sara Maria Allen

Forskningskoordinator

932 46 899

Kristian Bernhard Nilsen

Prosjektleder

22 11 87 00

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge