UPLIFT:

Fortsatt utprøving av studiemedisinen XMT-1536 hos pasienter med eggstokkreft

Formålet med studien er å fortsette å undersøke dosen av XMT-1536 (upifitamab-rilsodotin) som man kom frem til i den første delen av studien (doseeskaleringsstudie), og å samle inn mer informasjon om hvordan du som pasient reagerer på å få XMT-1536.

Om studien

Behandlingen vil bli gitt ved intravenøs (IV) infusjon i løpet av 90 minutter. Hver av de påfølgende dosene vil bli gitt i løpet av 30 til 90 minutter. Du vil få en dose hver 28. dag, med mindre det oppstår komplikasjoner.

Multisenterstudie

Dette er en internasjonal multisenterstudie. Studien pågår også i:
Belgia, Brasil, Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Australia, Canada, Italia, Spania, USA.


 

Vitenskapelig tittel

En tidligfase-studie av XMT-1536 hos pasienter med solide tumorer som kan uttrykke NaPi2b.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Mulige studiedeltakere (pasienter) identifiseres av utprøver/sykepleier ved sykehuset. Dersom din diagnose gjør det mulig for deg å delta i studien, vil du bli spurt av fastlege eller behandler i spesialisthelsetjenesten om å delta.

Mulige studiedeltakere må ha ECOG performance status 0 eller 1 og målbar sykdom per RECIST v1.1 Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Formålet med denne studien er å bekrefte responsen hos deg som pasient med eggstokkreft, hvor lenge XMT-1536 blir i blodet, og se om medikamentet forårsaker noen endringer i kroppen.

Det vil samles informasjon om hvordan du responderer på behandlingen. Vi vil også undersøke om mengden NaPi2b i svulstceller kan forutsi hvor godt medikamentet virker.

Studien består av 4 faser - screening, behandlingsfasen, behandlingslutt og oppfølgning.

  1. Ved screening, opptil 28 dager, vil du ta tester og undersøkes for å vurdere om du er egnet for studien.
  2. Behandlingsfasen består av sykluser på 28 dager. Før hver syklus vil du bli evaluert for om du er egnet til en ny behandlingssyklus.
    • Det skal tas blodprøver, fysisk undersøkelser, vitale tegn, urinprøver, EKKO, biopsi og CT
    •  Medikamentet gis hver 28 dag som intravenøs infusjon.
  3. Ved behandlingsslutt gjennomføres et besøk på studiesenteret 30 dager etter behandlingen er avsluttet for sikkerhetsvurderinger.
  4. For oppfølgning vil studieteamet kontakte deg regelmessig for å høre hvordan du har det.

Du vil ikke få betaling for å delta i studien, men samtidig skal deltakelse ikke medføre ekstra utgifter for deg. Egenandel for studiebesøkene vil kunne forekomme. Eventuelle ekstra reiseutgifter i forbindelse med studien vil bli dekket etter avtale med studielegen.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

Du vil kunne medvirke til utvikling av et ny type medikamentbehandling for pasienter med ikke små-cellet lungekreft eller eggstokkkreft som ikke er tilgjengelig i dag. Pasienter som deltar i kliniske studier følges ekstra nøye opp. Alle undersøkelser og studiemedisin er gratis.

Mulig ulemper ved å delta i studien

Det er ikke garantert at deltakelse i studien vil resultere i en bedre behandling og det kan oppstå bivirkninger som til nå er ukjente.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan fastlege eller sykehuslege kontakte Knut Smeland (ansvarlig for studien), e-post knusme@ous-hf.no  eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)