Forebyggende drenasjestent ved endoskopisk undersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel (ERCP)

Studien tar sikte på å avklare om profylaktisk stent i pancreas er nødvendig ved ERCP der tilgangsEPT mot pankreas gjøres for galleveistilgang.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Profylaktisk pankreasstent etter P-EPT ved ERCP

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er kun aktuell for (noen få av) pasienter som kommer til oss for ERCP-undersøkelse.

Hva innebærer studien?

ERCP – endoskopisk retrograd cholangiopankreatikografi – er en undersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel der man bruker en kikkertslange gjennom munnen for tilgang.  Undersøkelsen kan i sjeldne tilfeller medføre akutt bukspyttkjertelbetennelse og det er dette vi ønsker å se om vi redusere risikoen for ved å legge en midlertidig drenasjestent i bukspyttkjertelgangen. I de tilfellene der tilgangen er vanskelig og vi må spalte bukspyttkjertelgangen for å komme til gallegangen, vil vi randomisere deg til å få en slik stent innlagt eller ikke. 

Kontaktinformasjon

Lars Aabakken
E-post: lars.aabakken@ous-hf.no
Telefon: 23072400