ARCHER-1 studien

Follikulært lymfom - studie for pasienter med tilbakefall (ARCHER-1)

Hensikten med denne studien er å teste ut en ny form for radioimmunterapi der isotopen 177-Lutetium er festet til er antistoff (Betalutin) som binder seg til kreftcellene i kombinasjon med antistoffet rituximab har god og langvarig effekt ved tilbakefall av follikulært lymfom. Utprøvingen skjer i samarbeid med det norske legemiddelfirmaet, Nordic Nanovector ASA.

Om studien

Denne studien tester ut en ny type immunterapi som ble utviklet ved Radiumhospitalet og som nå eies av det Norske legemiddelfirmaet Nordic Nanovector. Andre sykehus i Europa og i Norge (St. Olavs Hospital) deltar også.

Vi rekrutterer deltagere til studien fra hele landet.

Antall deltagere totalt, vil bli mellom 20 og 30, avhengig av erfaringene vi gjør underveis.

Vitenskapelig tittel

En fase 1b åpen studie av Betalutin i kombinasjon med Rituximab for pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må pasientene ha tilbakefall av non-Hodgkin lymfekreft (lymfom) av follikulær type, mindre enn 25 % lymfom i benmargen og god allmenntilstand.

Spør din kreftlege om du kan være med i studien og eventuelt bli henvist til Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet eller St Olavs Hospital.

Hva innebærer studien?

Som deltager i denne studien gjennomgår du først en utredning der vi tar vevsprøver av svulsten og benmargsprøve, samt en rekke blodprøver. For å finne ut hvor utbredt sykdommen er, må du også ta CT-bilder slik at vi kan se forstørrede lymfeknuter og sykdom i organer samt PET/CT-bilder som i tillegg viser hvor aktiv sykdommen er.

Selve behandlingen består av et antistoff mot molekylet CD37 som sitter på overflaten av kreftcellene med en radioaktiv isotop bundet til seg. Produktet går under navnet Betalutin. Når vi gir dette intravenøst, vil antistoffet binde seg til kreftcellene i kroppen og disse blir da bestrålt mens normale celler i kroppen i liten grad belastes. Dette er derfor en målrettet behandling mot selve kreftsykdommen.

Behandlingen etterfølges av antistoffet rituximab intravenøst eller som sprøyte under huden gjentatte ganger over en periode på 2 år.

Bivirkninger av radioimmunterapi er annerledes enn tradisjonell cellegift. De fleste merker lite til selve behandlingen. Etter ca 4-5 uker vil det komme et fall i hvite blodlegemer og blodplater som er forbigående og som i sjeldne tilfeller kan forårsake infeksjon eller blødning. Derfor tar vi blodprøver hver uke i 3 måneder for å passe på at dette ikke skjer.

Du følges opp med regelmessige undersøkelser som CT, PET/CT, benmargsprøver og blodprøver for at vi skal kunne vurdere effekten av behandlingen.

Ekstra kostnader utover det som dekkes av det offentlige bekostes av firma Nordic Nanovector.

Vær oppmerksom

Dette er en ny behandling og du følges derfor nøye opp med tanke på uventede bivirkninger som eventuelt kan medføre ulemper for deg.

Fordelen ved å delta i studien er at du kan får god effekt og mindre bivirkninger enn ved tradisjonell cellegiftbehandling.

Kontaktinformasjon

Radiumhospitalet er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvaret for studien. Leder for studien er Arne Kolstad.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 93 40 00
E-post: arnek [at] ous-hf.no

Dersom du er aktuell for studien kan din fastlege eller andre sykehusleger henvise deg til

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

eller

Kreftavdelingen St Olavs Hospital (Ansvarlig: Overlege Karin Wader)

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital