Lymvac-2 studien

Follikulært lymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter og de med tilbakefall (Lymvac-2)

Non-Hodgkin lymfekreft av follikulær type er i mange tilfeller en fredelig form av lymfekreft, men med dagens behandling kan man ikke oppnå en varig kurativ effekt.

Om studien

Selv om sykdommen er kronisk finnes det effektiv behandling som kan slå sykdommen tilbake. Dette betyr at man over lengre perioder kan følges uten terapi og leve et normalt liv. Hensikten med studien er å stimulere immunforsvaret slik at sykdommen går tilbake og redusere/utsette behovet for standard terapi med cellegift. Hensikten med studien er å stimulere immunforsvaret slik at sykdommen går tilbake og redusere/utsette behovet for standard terapi med cellegift.

En tidligere studie gjennomført ved Radiumhospitalet viste at det er mulig å stimulere immunforsvaret ved lymfekreft slik at sykdommen går tilbake uten cellegift. Pasienter som kan inkluderes i studien må ha lavgradig non-Hodgkin lymfekreft (lymfom) av follikulært type med utbredt sykdom uten å ha symptomer og enten ikke å ha mottatt noen tidligere behandling eller ved tilbakefall. De må ha flere forstørrede lymfeknuter på hals, armhuler eller i lysker som er tilgjengelig for injeksjoner av immunstimulerende behandling.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien rekrutterer pasienter med non-Hodgkin lymfekreft av follikulær type.

Du kan lese mer om studiens inklusjonskriterier på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

Undersøkelsene inkluderer blant annet blodprøvetaking, urinprøve, måling av blodtrykk, puls, temperatur, høyde, vekt, EKG, medikamentbruk og radiologiske undersøkelser i form av PET skanning, CT og vevsprøve av benmarg og lymfeknute. Eventuelle medisiner du bruker og sykehistorien din vil bli gjennomgått. De fleste av disse undersøkelsene er vanlige prosedyrer. For å kunne høste og dyrke kroppens egne immun-celler, må du gjennomgå en spesiell prosedyre som kalles aferese. Dette innebærer at man legger inn en nål i en blodåre på armen og tapper ut blod som går gjennom en maskin som samler på hvite blodlegemer. Resten av blodet vil føres tilbake i en stor blodåre i den andre armen. Dette vil ta 3-4 timer. Cellene dyrkes i laboratoriet slik at de utvikler seg til immun-celler som fryses ned for senere å kunne benyttes i behandlingen.

Selve behandlingen innebærer at man bestråler forstørrede lymfeknuter og injiserer egne immunceller og immunstimulerende behandling i de samme knutene. Hensikten er å få immunforsvaret til å angripe kreftceller i hele kroppen. Pasienten får daglig behandling i 5 dager og dette gjentas tre ganger der man hver gang benytter forskjellige kreftknuter. Samtidig får de intravenøs behandling med et immunstimulerende antistoff (pembrolizumab). Denne behandlingen forsetter så hver 3. uke. Hele behandlingen tar til sammen ca ½ år.

Pasientene følges så nøye opp med regelmessige undersøkelser, blodprøver, CT, PET/CT og benmargsundersøkelser for å undersøke effekten av behandlingen.

Vær oppmerksom

Erfaringen så langt er at det er lite bivirkninger med den lokale behandlingen og bestrålingen av lymfeknuter. Den intravenøse behandlingen med pembrolizumab kan potensielt stimulere immunforsvaret til ikke bare å angripe kreftceller men også kroppens egne celler. Det må derfor følges nøye med om det skulle oppstå uventede bivirkninger.

Studien skal inkludere til sammen 20 pasienter og forventes å være ferdig ved utgangen av 2018.

Fordeler ved å delta kan være at immunforsvaret blir stimulert til å angripe kreftcellene slik at sykdommen går tilbake og at pasienten ikke behøver å få cellegiftbehandling. Bivirkningene ved behandlingen er sannsynligvis mindre enn ved cellegift. En ulempe kan være at det oppstår uventede bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er Overlege Arne Kolstad ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet som kan kontaktes ved å ringe sentralbordet ved Radiumhospitalet: 22 93 40 00.

Pasienter fra hele landet kan henvises fra fastlege eller sykehus i Norge til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo