Føflekkreft med spredning - pembrolizumab med V937

Studien innebærer utprøving av medisinene V937 gitt intravenøst (i en blodåre i armen) eller intratumoralt (direkte i svulsten), sammen med pembrolizumab gitt intravenøst, eller pembrolizumab alene, gitt intravenøst.

Om studien

Dette er en internasjonal multisenterstudie, med omtrent 135 deltakere på verdensbasis. Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Studien skal undersøke sikkerheten til studiemedisinene, se hvordan kreftsykdommen responderer på studiemedisinene og hvor godt kroppen håndterer studiemedisinene.

Vitenskapelig tittel

En studie med V937 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene ved føflekkreft med spredning.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Personer med føflekkreft med spredning kan vurderes for deltakelse i studien.

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten ved Oslo universitetssykehus på telefon 22 93 40 00. Ansvarlig studielege er Marta Nyakas.

Fastlege eller sykehuslege kan sende henvisning til: Oslo universitetssykehus Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Du vil bli tilfeldig utvalgt til 1 av de 3 behandlingsgruppene.

Kombinasjonen av V937 og pembrolizumab er eksperimentell, og det er første gang denne kombinasjonen testes i mennesker. Deltagelse i studien innebærer at du også må komme til flere kontroller og bruke mer tid på sykehuset enn ved vanlig behandling.

Behandlingsperiode

Du vil få behandlinger omtrent en gang hver 3. uke i opptil 35 behandlingssykluser (ca. 2 år), så lenge kreftsykdommen din ikke forverrer seg.

Avslutning og oppfølging

Du avslutter siste behandling med studiemedisin eller før du begynner med en ny behandling (avhengig av hva som kommer først), vil du komme til sykehuset for et oppfølgingsbesøk omtrent 30 dager senere, og deretter følges du opp hver 9.uke.

Oppfølgingsperiode

Hvis kreften din blir verre eller du trenger annen behandling av andre grunner, vil vi innhente opplysninger fra deg eller ditt behandlende sykehus ca. hver 12. uke for å kunne følge din helsestatus.

Vær oppmerksom

Noen tester/prosedyrer kan medføre risiko og/eller ubehag. Du vil få grundig informasjon om eventuelt kjente og ukjente bivirkninger før du samtykker til å delta i studien. Hvis studiemedisinen har effekt kan dette påvirke sykdommen positivt.

Hvis studiemedisinen ikke har effekt, er det mulig du ikke har noen fordeler ved å delta. Resultatene fra studien kan imidlertid hjelpe framtidige pasienter.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten ved Oslo universitetssykehus på telefon 22 93 40 00. Ansvarlig studielege er Marta Nyakas.