Fertilitetsbevarende behandling hos unge kreftpasienter

Studiens mål er å beskrive hvilke pasienter som får, og hvor ofte pasientene får, fertilitetsbevarende behandling. Vi følger opp resultatene over tid.

Om studien

Tidlig oppdagelse av kreft og bedre behandlingsmetoder har bidratt til betydelig forbedret langtidsoverlevelse ved kreftsykdom. Beskyttelse mot behandlingens seneffekter, spesielt bevaring av fertilitet (fruktbarhet), har derfor blitt et viktig mål for kreftbehandlingen.

Vitenskapelig tittel

Fertilitetsbevarende behandling hos unge kreftpasienter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2019

Hvem kan delta?

Deltagere er unge kvinnelige kreftpasienter som enten gjennomgår fertilitetsbevarende kreftbehandling eller standard kreftbehandling. Kvinnene som er aktuelle for studien vil i første omgang bli kontaktet av oss.

Hva innebærer studien?

Fertilitetsbevarende metoder kan innebære avvik fra standard kreftbehandling, og vi vil derfor dokumentere at metodene vi bruker i dag er sikre og effektive. I denne studien vil vi beskrive hvilke pasienter og hvor ofte pasientene får fertilitetsbevarende behandling, og følge opp resultatene over tid. Diagnose, behandlingsmetoder, fertilitet og utfall av behandlingen blir registrert og sammenlignet mellom gruppene.

Kontaktinformasjon

Peter Fedorcsak

Prosjektleder

pfedorcs@ous-hf.no 23 07 26 32

Hvis du har spørsmål om studien kan du ta kontakt med prosjektlederen.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen