ImNuT-studien

Ernæringstilskudd på vekst, stoffskifte og betennelse hos ekstremt premature barn

Hensikten med studien er å få bedre kunnskap om best mulig ernæring til ekstremt for tidlig fødte barn. Vi ønsker å undersøke helseeffekten av økt tilførsel av omega-6 fettsyren arakidonsyre (ARA) og omega-3 fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) på vekst, hjernemodning og betennelsesrelaterte sykdommer.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Effects of nutrition therapy on growth, metabolism and inflammation in immature infants; a double-bliind randomized, controlled trial.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Premature barn født ved Oslo universitetssykehus før 29 svangerskapsuker.

Hva innebærer studien?

Ekstremt for tidlig fødte barn tilbringer flere måneder på sykehus. De trenger intravenøs ernæring i starten og det er vanskelig å ernære disse barna optimalt. Samtidig med intravenøs ernæring øker vi gradvis tilførselen av morsmelk til magesekken til barnet via en sonde. Morsmelken berikes for å dekke det premature barnets økte behov for næringsstoffer, men det tar ofte tid før man når anbefalte mengder. Mangelfull ernæring gir dårlig tilvekst hos barnet og kan forverre komplikasjoner som ofte oppstår ved for tidlig fødsel både på kort og lang sikt.

Enkelte næringsstoffer er vanskelig å tilføre i tilstrekkelige mengder. Premature barn får ofte for lite av essensielle fettsyrer som omega-6 fettsyren arakidonsyre (ARA) og omega-3 fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Nyere studier tyder på at økt tilførsel av ARA og DHA kan redusere risiko for både kort- og langtidskomplikasjoner hos premature barn, men dette er ikke tilstrekkelig utforsket i store, randomiserte studier med langtidsoppfølgning. Vi ønsker å undersøke helseeffekten av økt tilførsel av ARA og DHA på vekst, hjernemodning og betennelsesrelaterte sykdommer.
 
Vi vil inkludere barn født før svangerskapsuke 29 i studien. Disse barna blir ved loddtrekning delt i to grupper og vil få ulik tilførsel av fettsyretilskudd i ernæringen under oppholdet i avdelingen. Barnet vil enten ernæres etter vanlig praksis i dag (kontrollgruppen), eller få ekstra tilførsel av ARA og DHA (intervensjonsgruppen).
 
Under innleggelsen vil vi følge barnets tilvekst samt kroppssammensetning. Ultralyd av hjernen vil bli utført i henhold til avdelingens rutiner. I tillegg til rutineblodprøver vil vi under sykehusoppholdet samle 2-3 dråper blod, urin, avføring, spytt og morsmelk. Blodprøvene blir tatt samtidig som rutineblodprøver, slik at dette ikke blir en ekstra belastning for barna. Vi vil gjennomføre EEG og hjerneskanning for å bedømme vekst og modning av hjernen. Vi vil utføre ultralydundersøkelse av hjertet og undersøke lungefunksjon hos barnet. Foresatte vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema om kosthold og bakgrunnsinformasjon. Ved 5 mnd, 2 og 8 års alder vil vi invitere barna bli til utviklingsundersøkelser. 

Mulige fordeler og ulemper ved deltakelse i studien

Generelt tyder forskning på at tilpasset næringsstofftilførsel og bedret vekst kan ha positiv effekt på hjernens utvikling og funksjon. Det forventes ingen økt risiko for bivirkninger eller uheldige hendelser ved deltakelse i studien. Det må medregnes noe ekstra tidsbruk for utfylling av skjemaer og gjennomførende av utviklingsundersøkelser ved senere oppfølging.

Les mer om studien på clinicaltrails.gov

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sissel J. Moltu, Nyfødtintensiv Ullevål, Tlf: 22 11 87 80.
 
Ved forventet prematur fødsel blir potensielle deltakere innlagt ved Oslo universitetssykehus kontaktet av studieleder eller lege ved Nyfødtintensiv avdeling.