Endoskopisk radiofrekvensablasjon av nevroendokrine bukspyttkjertelsvulster

Studien vurderer om radiofrekvensablasjon av små nevroendokrine bukspyttkjertelsvulster er en trygg og effektiv behandling.

Om studien

Et økende antall pasienter får påvist små nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen. Hos de fleste gir disse ingen symptomer. Hos noen kan svulsten produsere hormoner som gir symptomer som lavt blodsukker, diabetes, magesår eller diare. Normalt anbefales ikke behandling av svulster under 2 cm i størrelse med mindre de skulle vokse i størrelse ved kontroller, eller at de gir plagsomme hormonsymptomer. Grunnen til at det per i dag ikke anbefales å behandle svulster under 2 cm er at man regner sannsynligheten for at så små svulster skal spre seg, og gi helseplager, som liten. Det er imidlertid en pågående diskusjon i fagmiljøene om grensen for hvor store svulstene skal være før behandling anbefales. Det er holdepunkter for at også svulster under 2 cm kan spre seg og at også disse bør behandles. 

I dag er behandlingstilbudet for disse svulstene kirurgi der større eller mindre deler av bukspyttkjertelen, og av og til deler av tilgrensende organer, fjernes (Whipples operasjon, distal pancreasreseksjon, enukleasjon.) Disse operasjonen er beheftet med en betydelig dødelighet og komplikasjonsfare. Opptil 5% av pasientene dør ved disse operasjonene, en rekke får alvorlige blødninger, utvikling av fistler og andre komplikasjoner relatert til operasjonen. Det tar ofte lang tid før pasienten kommer seg etter operasjonen. 

Multisenterstudie

Behandlingen vil foregå ved Oslo universitetssykehus eller Haukeland universitetssykehus. Rekruteringen vil være fra alle sykehus som behandler denne pasientkategorien, i hovedsak:
 • Oslo universitetssykehus, Oslo
 • Haukeland universitetssykehus, Bergen
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Vitenskapelig tittel

Endoskopisk radiofrekvensablasjon av nevroendokrine bukspyttkjertelsvulster.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 13.01.2022 fram til 14.01.2025

Hvem kan delta?

Pasienter med nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen rekrutteres fra de sykehusavdelingene som er med i studien.

Hva innebærer studien?

De siste årene har det kommet mange rapporter i form av behandlingsserier av pasienter med nevroendokrine bukspyttkjertelsvulster behandlet med endoskopisk ultralydveiledet radiofrekvensablasjon (endoskopisk varmebehandling). Resultater fra ca. 200 pasienter er publisert, rapportene tyder på at metoden er trygg. Det er ikke beskrevet dødsfall og det er svært få alvorlige komplikasjoner. Metoden synes også å være effektiv i å fjerne svulstvevet. 

Slik foregår behandlingen

Behandlingen gjøres ved at mens pasienten er i narkose føres det et gastroskop ned i magesekken. Dette gastroskopet har et ultralydapparat på tuppen (endoskopisk ultralyd). Ved hjelp av dette ultralydapparatet identifiseres svulsten i bukspyttkjertelen som ligger helt inntil magesekken. Via gastroskopet, og gjennom magesekkveggen, fører man tynne nåler inn i svulsten i bukspyttkjertelen og føre strøm inn i denne slik at temperaturen stiger og kreftvevet drepes. 

Denne metoden synes å være effektiv i 85% av behandlingene. Noen pasienter må ha flere behandlinger for å få bort alt svulstvevet. Pasienten kommer seg også svært raskt etter behandlingen og trenger normalt kun 1-2 dager på sykehus. 

Endoskopisk varmebehandling brukes i økende grad på verdensbasis. I Norge er utføres behandlingen ved Haukeland universitetssykehus. Vi ønsker nå nasjonalt å tilby denne behandlingen til pasienter med nevroendokrine bukspyttkjertelsvulster som er 1.5-3 cm i størrelse og ligger slik til i bukspyttkjertelen at de kan fjernes ved denne metoden. Kunnskapen om effekten og komplikasjoner er ennå ikke så stor som den man har for kirurgisk behandling. Vi ønsker derfor at de som skal behandles med denne metoden i Norge skal følges ekstra nøye opp for å påvise eventuelle komplikasjoner og for sikre at hele svulsten er fjernet.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

 • Du kan få fjernet din nevroendokrine bukspyttkjertelkreftsvulst uten at du samtidig må fjerne en større eller mindre deler av bukspyttkjertelen. Sannsynligheten for utvikling av fordøyelsesbesvær, mangel på bukspyttkjertelenzymer og diabetes vil derfor være mindre enn etter vanlig kirurgi.
 • Faren for alvorlige komplikasjoner, som død og behov for nye operasjoner, synes mindre ved varmebehandling enn ved vanlig kirurgi 
 • Du vil normalt trenge kortere tid på sykehuset og du vil komme deg fortere etter varmebehandlingen enn etter vanlig kirurgi 
 • Du vil være med på å vise om varmebehandling er et godt alternativ til vanlig kirurgi i Norge

Mulige ulemper ved deltagelse

 • Det kan være at ikke hele svulsten blir fjernet ved varmebehandlingen og det kan bli nødvendig med en eller flere ekstra varmebehandlinger for å få bort alt kreftvevet. 
 • Ved varmebehandling fjernes ikke lymfeknuter rundt bukspyttkjertelen der svulsten sitter, og derfor kan det teoretisk være spredning til en eller flere av disse lymfeknutene. Disse kan da på sikt vokse og trenge nye behandlinger.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Espen Thiis-Evensen

Overlege dr. med.

ethiisev@ous-hf.no 23 07 36 9

Oslo universitetssykehus - Senter for nevroendokrine svulster, Avdeling for transplantasjonsmedisin.

Haukeland universitetssykehus - Gastroseksjonen, Medisinsk klinikk

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Helse Bergen