Effekten av magnesiumtilskudd på glukosemetabolisme hos nyretransplanterte pasienter

Blant nyretransplanterte personer utvikler 10-30 % post-transplantasjonsdiabetes mellitus (PTDM), som er assosiert med lavt magnesium i blodet. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan magnesium bevares i kroppen, og hvordan den påvirker blodsukkeret hos nyretransplanterte pasienter.

Om studien

Multisenterstudie

Dette er en studie som foregår på flere sykehus i Norge.

  • OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål, Universitetssykehuset i Akershus (Ahus),  Vestre Viken (Bærum sykehus, Drammen sykehus, Ringerike sykehus), Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet  (Lillehammer), Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) og Sykehuset i Telemark (Skien).

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Magnesiumerstatning og høyt blodsukker etter nyretransplantasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis:

  • Du er nyretransplantert
  • Du har lav magnesium i blodet (lavere enn 0,7 mmol/L)
  • Ikke får medisinsk behandling for diabetes og/eller magnesiumtilskudd

Hva innebærer studien?

Studien løper i 24 uker, hvor du enten får magnesiumtilskudd eller placebo tabletter. Dette blir bestemt ved loddtrekning, og hverken du eller studiepersonalet vil vite om du får magnesiumtablett eller narretablett. Du vil ikke slutte med noen behandling som du bruker nå, magnesium vil du få i tillegg. Magnesium regnes som kostholdstilskudd, ikke som medikament.

Før tablettbehandlingen starter og etter 24 ukers behandling vil vi undersøke glukoseomsetningen i kroppen med at du drikker sukkervann (oral glukosebelastning). Det vil bli tatt fastende blodprøver før du drikker  75g sukker oppløst i vann. Nye blodprøver tas igjen etter 30 minutter og 2 timer for analyse av blodsukker, insulin og C-peptid. Etter glukosebelastningen vil vi måle hvor mye magnesium kroppen mangler ved å gi deg en standard intravenøs infusjonsløsning med magnesium hvor du samler urin i 24 timer slik at vi kan måle hvor mye magnesium du skiller ut i urinen. Dersom du skiller ut lite magnesium i urinen betyr det at kroppen holder den tilbake (magnesiummangel). Motsatt gjelder det at dersom du skiller ut mye magnesium i urinen, har kroppen nok magnesium fra før. Vi gjør denne testen før og etter behandling med magnesiumtabletter eller placebo.

Infusjonstesten er en intravenøs infusjon av 30 mmol magnesium sulfat gitt over 8 timer. Fra begynnelsen må du samle 24 timers urinprøve. Undersøkelsen innebærer ikke noe ubehag, men kan en sjelden gang gi lavere blodtrykk og puls, som vi kontrollerer mens testen pågår og etterpå.

Alle disse undersøkelsene vil bli utført på Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet), og det skjer altså ved studiestart og etter 24 uker. Hvert av besøkene vil ta ca. 1 døgn og 4 timer. Dersom du har lang reiseavstand vil du bli tilbudt overnatting på pasienthotellet. Som en del av kontrollene må du også ta vanlige blodprøver etter 12 uker, i tillegg til at vi kontakter deg pr. telefon ved uke 4 og 16 for å sikre at du ikke har noen bivirkninger av behandlingen.

 

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

Du vil kanskje få bedre kontroll på blodsukkeret dersom du får tildelt magnesium, noe som er positivt for din generelle helsetilstand. I tillegg vil du bidra til å øke kunnskapen om hvordan magnesium virker på nyretransplanterte pasienter, og denne kunnskapen kan på lengre sikt føre til en bedre og mer individualisert behandling av transplanterte pasienter.

Mulige ulemper ved å delta i studien

Ulempen ved å delta er at det vil bli tatt ekstra blodprøver av deg før oppstart og etter 24 uker, mens 12-ukerskontrollen blir som en vanlig poliklinisk kontroll som du vanligvis gjennomfører hos nyrelegen.

Magnesium er generelt godt tolerert. Magnesium er et kosttilskudd og ikke et legemiddel. Magnesium kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Den vanligste bivirkningen er løs mage. Hvis du føler noe ubehag ved behandlingen må du melde fra til oss eller din lokale studielege så fort som mulig. Hvis vi oppdager noe ved din helse i løpet av denne studien som krever videre oppfølging, vil vi sørge for at du får det.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å delta i studien eller har spørgsmål, kan du kontakte Professor Trond Jenssen, tlf. 23 07 19 07 eller 23073646, mail trond.jenssen@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Innlandet
  • Sykehuset i Vestfold
  • Sykehuset Telemark
  • Sykehuset Østfold
  • Vestre viken