Effekt av FODMAP-reduksjon ved cøliaki

Cøliakere med vedvarende plager fra mage-tarm til tross for strikt glutenfri kost inviteres til en klinisk studie der effekten av et kosthold med lite FODMAP skal undersøkes.

Om studien

FODMAP er en type karbohydrater som fordøyes dårlig og passerer videre til tykktarmen der de nedbrytes av tarmbakteriene. En stor andel av personer med irritabel-tarm syndrom (IBS) har nytte av å redusere inntak av FODMAPs. Cøliakere har ofte vedvarende plager fra mage-tarm, og disse plagene likner IBS.

Målet for studien er å undersøke om et kosthold med mindre FODMAPs også kan lindre disse plagene hos cøliakere med vedvarende plager, til tross for glutenfri kost.

Studien er nå lukket for inklusjon.Vitenskapelig tittel

Effect of FODMAP on persistent symptoms in celiac disease treated with a gluten-free diet

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta må du:

 • være mellom 18 og 75 år
  • ikke være gravid eller amme
  • ikke ha en annen kronisk tarmsykdom
 • ha diagnosen cøliaki
 • ha levd glutenfritt i minimum 12 måneder
 • ha god overholdelse av glutenfri kost
 • helst bo innen rimelig reiseavstand fra RikshospitaletÅ delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltakelse innebærer 4 oppmøter på Rikshospitalet over en periode på totalt omtrent 8 uker. Blodprøve og gastroskopi gjøres før oppstart av intervensjonen (lav FODMAP-diett) for å undersøke om cøliakien din er godt behandlet. De som har fine prøver men likevel plager kan delta i studien, som innebærer å følge lav FODMAP-diett i 4 uker. Du vil få utdelt et hefte og få veiledning av klinisk ernæringsfysiolog.

Halvparten av deltakerne kommer imidlertid  i kontrollgruppen, som skal fortsette med sitt normale glutenfrie kosthold. Vi ønsker å undersøke om vi finner en forskjell mellom gruppene. Dersom du kommer i kontrollgruppen vil du få samme behandling (veiledning i lav FODMAP diett), men først etter de 4 ukene i intervensjonen. Før og etter oppstart av intervensjonen ønsker vi at du svarer på ulike spørreskjemaet som kartlegger plager fra mage-tarm, overholdelse av glutenfri kost og livskvalitet. Urin- og avføringsprøver samles inn ved to anledninger. Det er totalt 4 oppmøter, med 1-1,5 time varighet per gang. Dato og klokkeslett for besøkene tilpasses ditt ønske.

Som takk for deltakelse får du får et gavekort på kr 500,-. Du får også dekket reiseutgifter. Du trenger ikke betale egenandel ved besøkene eller gastroskopien.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler:

 • Du får sjekket om din cøliaki er godt behandlet (blodprøve og gastroskopi)
 • Du får en generell helsesjekk og kartlegging av kostholdet ditt
 • Du får veiledning av klinisk ernæringsfysiolog for å finne ut om lav FODMAP diett kan bedre mageplagene dine.

Mulige ulemper:

 • Dersom du kommer i kontrollgruppen må du vente i 4-6 uker før du får forsøke lav FODMAP-diett
 • Noen får ubehag av gastroskopi og blodprøvetaking. Alle prosedyrer blir utført av spesialtrenet personell som vil legge vekt på å minimalisere ubehaget.

Kontaktinformasjon

Studien er nå lukket for inklusjon.

Kontakt studien på e-post: f.v.megen@medisin.uio.no.

Studieleder: overlege og professor dr.med. Knut E.A. Lundin. E-postadresse: knut.lundin@medisin.uio.no
Telefon: 23 07 23 88

Doktorgradsstipendiat og klinisk ernæringsfysiolog Frida van Megen. E-postadresse: f.v.megen@medisin.uio.no. Telefon: 940 98 163