Effekt av det kaliumsenkende legemiddelet patiromer på konsentrasjonen av immundempende medisiner

Patiromer er et nytt legemiddel som man kan bruke til å behandle forhøyet kalium. Nyretransplanterte har økt forekomst av forhøyet kalium. Vi skal undersøke om behandling med patiromer kan påvirke nivået av immundempende medisiner, som de nyretransplanterte er avhengige av for å unngå avstøtning av den transplanterte nyren.

Om studien

Denne studien foregår på OUS RIkshospitalet i Oslo.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Farmakokinetisk effekt av patiromer på konsentrasjonen av immundempende medisiner etter nyretransplantasjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som nylig har blitt nyretransplantert og har forhøyet kalium vil bli kontaktet med tanke på studiedeltakelse.

Hva innebærer studien?

I forbindelse med at du som nylig har blitt nyretransplantert starter behandling for hyperkalemi ønsker vi å måle mengden av de immundempende legemidlene i blodet ditt.

Noen dager etter at du har sluttet med behandling for hyperkalemi ønsker vi å repetere denne målingen. Deretter er du ferdig med studien.

De to dagene som vi skal undersøke mengde legemiddel i blodet skal vi ta blodprøver ca. hver time i løpet av en hel dag (12 timer). Blodprøvene tas ved hjelp av et stikk i fingeren, akkurat på samme måte som når man måler blodsukker. Vi vil hjelpe deg med de første målingene, deretter kan du utføre resten av målingene selv ved hjelp av prøvetakingsutstyr som du kan levere tilbake når det passer for deg. I disse blodprøvene skal vi måle mengden av immundempende legemidler og de viktigste nedbrytningsstoffene av disse legemidlene.

Vær oppmerksom

Fordelen med å bli med i denne studien er at du bidrar til at vi kan undersøke om behandling med det kaliumsenkende legemiddelet patiromer påvirker nivået av de immundempende legemidlene i kroppen i forbindelse med nyretransplantasjon. Dette vil kunne gjøre det lettere for oss å gi transplanterte pasienter, inkludert deg, en mer optimal behandling i fremtiden.

I tillegg vil du få grundigere undersøkelse av hvor mye immundempende legemiddel du trenger å ta enn hva som gjøres ved standard oppfølging.

Ulempen med å bli med er at du må være med på to undersøkelser (ca. 12-13 timer) der det tas blodprøver ved hjelp av stikk i fingeren. Undersøkelsene vi skal utføre i denne studien er velkjente og har vært brukt mange ganger før på transplanterte pasienter, så vi anser ikke at det er noen spesiell risiko forbundet med denne studien.

Både patiromer og takrolimus kan bidra til lav magnesium. Vi vil derfor følge med på magnesiumnivået, og du skal bruke magnesiumtilskudd om magnesiumnivået blir for lavt ut fra behandlende leges vurdering.

 

Kontaktinformasjon

Geir mjøen
geimjo@ous-hf.no
Tlf: 23070000