Direkte eller gradvis avslutning av drenasje av hjernevæske

Å bruke og avslutte en avledning av hjernevæske gjennom et hevertsystem er et vanlig ledd i behandlingen av hjernehinneblødninger. I denne studien undersøker vi om det er best med gradvis eller direkte avslutning av drenasjen.

Om studien

Hvert menneske lager om lag 500ml hjernevæske hver dag og alt som lages tas vanligvis opp igjen gjennom vannkanaler. Ved en hjernehinneblødning kan vannkanalene bli tette og hjernevæske som produseres kan hope seg opp. For mye hjernevæske kan være skadelig og forårsake en økning av trykk i hodet. Det er derfor viktig å avlede overskuddsvæsken ved å anlegge et tynt drensrør fra hulrommene i hjernen hvor hjernevæsken finnes til et hevertsystem med en oppsamlingspose.

Vitenskapelig tittel

Avvikling av ekstern ventrikkeldrenasje hos pasienter med aneurysmal subarachnoidalblødning: en randomisert nordisk multisenter studie (DRAIN)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.03.2021

Hvem kan delta?

Pasienter som er innlagt nevrokirurgisk avdeling og behandles for hjernehinneblødning.  

Hva innebærer studien?

Hevertsystemet er festet ved siden av sengen din og du ser at det drypper hjernevæske i oppsamlingskammeret og inn i en oppsamlingspose.   

Hevertsystemet har en linjal med en centimeter inndeling som regulerer hvor mye hjernevæske som avledes. Når legen går visitt bestemmes det på hvilket nivå linjalen skal stå på.  
Innstillingen på linjalen vil være forskjellig mellom pasienter. Innstillingen endres også i forløpet av sykdommen.

Hevertsystemet skal fjernes når det ikke lenger er bruk for den. Den kan bli overflødig når vannkanalene i hjernen igjen er åpne. Hos noen pasienter vil det være et varig behov for å avlede overskuddsvæske, og i den situasjonen erstattes hevertsystemet med et varig slangesystem som opereres inn under huden og som fører hjernevæsken til bukhulen eller blodbanen. 

Hvordan kan man finne ut om det fortsatt er nødvendig å avlede hjernevæske? 

Det finnes 2 måter legen kan finne ut av om det fortsatt er nødvendig å avlede hjernevæske: 
direkte lukning av hevertsystemet
gradvis lukning av hevertsystemet – linjalen settes 5 centimeter høyere hver dag til det når 20 centimeter og hevertsystemet lukkes deretter.

Ved begge måter må man følge nøye med om det utvikler seg nye symptomer eller om symptomer forverres. Man følger også godt med om trykket i hodet øker. Ofte tas det røntgenundersøkelse av hodet for å se om hjernevæsken hoper seg opp igjen. Hvis direkte eller gradvis lukning tåles godt, så fjerner man hevertsystemet. Hvis direkte eller gradvis lukning ikke tåles godt så fortsetter man med å avlede hjernevæsken før det gjøres et nytt forsøk på lukning. Hvis det da viser seg at pasienten fortsatt trenger avledning av hjernevæske så opererer man inn det varige slangesystemet. 
 
Som deltaker i studien får du tildelt et tilfeldig nummer som angir om hevertsystemet lukkes direkte eller gradvis. Den videre behandlingen skjer etter avdelingens standardiserte retningslinjer. Hvis lukningen ikke er vellykket så åpnes hevertsystemet igjen og det gjøres et nytt forsøk på å lukke tidligst en dag senere. 

Som alle andre pasienter som er behandlet for hjernehinneblødning blir du innkalt til oppfølging 6 måneder etter blødningen. Du blir også bedt om å gjøre en vurdering av livskvalitet ved hjelp av 2 spørreskjema. 

Vær oppmerksom

Å slutte med avledning av hjernevæske gjennom hevertsystemet er en vanlig og uunngåelig del av behandlingen. 

Kontaktinformasjon