Digital poliklinikk

Digital poliklinisk oppfølging ved epilepsi, kreft, lungefibrose eller smerter

Målet med dette forskningsprosjekt er å tilpasse digitale polikliniske tjenester som vi håper kan gi økt kvalitet og trygghet for pasientene og øke kapasiteten i helsevesenet. Dette vil kunne bidra til at spesialisthelsetjenesten kan tilby forsvarlig helsehjelp med både fysisk og digital oppfølging.

Om studien

Vi skal forske på hvordan vi kan gjøre poliklinikken digital. Vi tror at digital oppfølging kan gi både bedre kvalitet på helsetjenestene, økt trygghet for deg, og gjøre at vi kan følge opp flere pasienter.

Dette gjør at vi i spesialisthesykehusene kan tilby forsvarlig helsehjelp til både deg som vil komme fysisk til sykehuset og deg som ikke vil eller kan det, for eksempel fordi du har annen sykdom, som covid-19.

Gjennom å delta i dette prosjektet vil du bidra til å få fram ny kunnskap om hvordan ulike polikliniske tjenester kan endres eller gjøres digitalt. For å finne ut av dette skal vi sammenligne to grupper med pasienter, og dette innebærer at du enten får:

  1. vanlig oppfølging fra sykehuset gjennom fysiske møter,
    eller
  2. digital oppfølging gjennom en mobil-app som heter MyDignio.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og ledes av OUS.

Les mer om studien på ClinicaTrials.gov

Vitenskapelig tittel

Digital Outpatient Services - a Controlled Multicenter Study

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Denne studien er for pasienter som allerede er pasienter ved en poliklinikk ved OUS eller UNN, i følgende avdelinger:
- pasienter med epilepsi ved Nevrologisk avdeling, OUS. Kontaktperson Lotte S. Larsen, tlf: 23073580
- pasienter med lungefibrose ved Lungeavdelingen, OUS. Kontaktpersoner Are Martin Holm og Saida A.M. Overgaard, tlf. 23070671
- pasienter som mottar behandling ved Smerteavdelingen, OUS. Kontaktpersoner Christopher Ekholdt og Lars-Petter Granan, tlf. 23026161
- pasienter som behandles for smerter etter kirurgi ved OUS. Kontaktpersoner Christopher Ekholdt og Lars-Petter Granan, tlf. 23026161
- pasienter som mottar cellegift, ikke avgrenset til diagnose, ved kreftavdelingen ved UNN. Kontaktperson Thomas Kilvær, tlf: 776 26815

Du må være 18 år og eldre, og beherske smarttelefon og norsk språk godt nok til å forstå informasjon i appen og å svare på spørreskjema.

Hva innebærer studien?

Om du vil delta ønsker vi at du ved fem anledninger i løpet av ett år besvarer et nettbasert spørreskjema som vi sender deg digitalt gjennom en lenke i en SMS.

Du må beregne  om lag 30 minutter hver gang for å besvare disse spørreskjemaene.

Vi henter også ut informasjon om diagnose og behandling fra pasientjournalen din.

Noen pasienter som får tilgang til den digitale poliklinikken, vil underveis i studien bli spurt om å delta i et intervju med varighet av om lag en til en og en halv time for at du skal kunne utdype din erfaring. Du står fritt til å takke nei til dette intervjuet.

Vi henter ut data fra MyDignio-appen og gjøre analyser av hvordan du bruker appen i praksis.

Vær oppmerksom

Om du kun skal svare på Nettskjema-spørreskjema og motta vanlig oppfølging fra sykehuset vil ikke prosjektet ha noen forventede ulemper, men en viktig fordel er ditt bidrag inn i forskningen for at vi skal kunne sammenligne to ulike pasientoppfølginger. Dette bidrar til å sikre at fremtidige valg om helsetjenester er basert på god forskning.

Om vi skal ta i bruk digital oppfølging gjennom MyDignio, så vil det for mange være enklere å slippe å reise fysisk til en poliklinisk konsultasjon dersom de må ta fri fra studier eller arbeid. Samtidig vil du redusere risiko for å utsette deg for smitte fra for eksempel COVID-19.

Du får raskere tilgang til helsepersonell dersom du har behov for veiledning eller konsultasjon. Samtidig kan vi gjennom MyDignio-appen fange opp eventuelle behov for kontakt tidligere enn ved kun faste konsultasjonsavtaler.

Det kan være en ulempe for noen å ha en digital helseoppfølging dersom påminnelser og varsler kommer til ubeleilige tider. Det vil kreve litt tid av deg til å utføre de oppgavene vi gir deg i appen, men dette kan samtidig bidra til å bedre helseproblemet og situasjonen din.

Dersom det oppstår akutte behov for helsehjelp utenfor poliklinikkens åpningstider, er det viktig at du kontakter ordinært hjelpeapparat som fastlege eller legevakt.

Vi som er tilknyttet den digitale poliklinikken følger ikke med på opplysningene dine til enhver tid eller utenfor poliklinikkens åpningstider.

Kontaktinformasjon

Heidi Holmen, Intervensjonssenteret ved OUS,
heidho@ous-hf.no
Telefon: 90 58 00 17  

Thomas Kilvær, Kreftavdelingen ved UNN,
thomas.kilvaer@unn.no
Telefon: 77 62 68 15